Наше услуге

Услуге које пружамо нашим клијентима зависе од потребе сваког клијента понаособ; наше виђење је да књиговођа и рачуновођа требају бити партнер у пословању и испомоћ, а не кочница; у складу са тиме, неке од ствари које нашим клијентима нудимо нас чине изузетнима и јединственима.

Наше књиговође и рачуновође поседују лиценцу за бављење пословима рачуноводства и књиговодства, и овашћени су рачунополагачи, са неопходним електронским сертификатима. Но, то није оно што нас чини изузетнима.

Потребна Вам је промена пореског третмана; прелазак из паушала у ЛЗП (али без годину дана ”скупих књига”) , или излазак из ПДВ система? Успешно спроводимо и такве промене.

Далеко сте? То није никакав проблем, будући да комплетну размену документације, у складу са законом, вршимо путем електронских сервиса; сами електронски сервиси за размену фајлова су развијени унутар наше компаније, и у складу су са директивама ЕУ, законима републике Србије, као и ИСО/ИЕЦ27001-2013 Клаузула 14. Српским језиком: сви фајлови на нашим серверима - су на серверима у нашем власништву, и под нашом контролом. Такође: наши сервери за чување података су у складу са ГДПР регулативом.

Имате рачунар на коме из неког разлога није могуће подесити електронске потписе, или слично? Никакав проблем, наш ИТ сектор (на који смо веома поносни) ће вам дати приступ нашим е-сервисима, где ћете моћи да - завршите посао. Већина наших радних станица ионако ради под линуксом.

Желите комплетан увид у ваше књиге, ваше пословање? Наравно, добијате комплетан приступ свим подацима у електронском формату. По договору, или израђујемо и шаљемо рачуне у ваше име, или вас обучимо како да то у онлине програму радите сами.

Желите да у пословању не користите печат? Разумемо вас; и ту смо да ваше пословање учинимо што мање зависним од "печата".

Желите само и искључиво да шаљете предрачуне/рачуне/профактуре/фактуре - у електронском облику? У складу са Законима, шаљемо електронске фактуре без печата и/или штампања.

Желите да са нама електронски потпишете уговор о пружању књиговодствених услуга? Да, кратко и јасно - да.

Често путујете, потребан вам је канал за комуникацију који је независан од роминга? Да, у понуди је између осталог и FaceTime и iMessage (поред свих могућих Viber и WhatsApp и Facebook Messenger-a - чак, Facebook Messenger можете користити директно са почетне странице овог веб места) - плус, наши запослени су одавно вешти у прекуцавању ставки са иностраних фискалних рачуна у гугл преводилац, како би ваше ино трошкове прокњижили без грешке.

Желите рачуновођу који ће знати како да прокњижи ваш прилив са PayPal? ...и ми имамо Paypal. У складу са Законом, неке PayPal услуге је могуће користити (имамо искуства и са Payoneer, и са 2CO...) и у нашој држави.

Наш сте клијент, и управо вам је у "посету" дошла (било која) инспекција? Наш посао и јесте да посредујемо између вас и надлежних државних органа. Уколико је уговорено, рачуновођа службеним аутом долази право до вас.

Потребан вам је књиговођа који говори више језика? ...енглески нам је течан, за већину других језика ангажујемо преводиоце уколико је потребно. Славенске језике разумемо "на слух".

Наравно, синтетичким језиком би то звучало отприлике овако:

Вођење пословних књига:

Уз услугу вођења пословних књига убрајамо вођење дневника, главне књиге, и помоћних књига; вођење аналитичких картица књиговодсва: купци, добављачи, основна средства, роба, материјал; израда калкулација малопродајних и велепродајних цена, вођење КЕПУ књиге; вођење динарске и девизне благајне. Вођење ПДВ евиденције:

Када се ради о вођењу ПДВ евиденције ради се комплетна провера документације, што излазних, сто улазних фактура,затим се обрачунава ПДВ и врши се израда пореске пријаве ПДВ-а. Пореско саветовање:

Вршимо и анализу пословања и финансијских показатеља са циљем обезбеђивања информација клијенту за доношење најбоље одлуке (пореско и пословно саветовање); Уколико је потребно наша агенција врши и заступање пред пореским органима. Обрачуни:

Књиговодствена агенција Тим011 Солутионс доо обавља разне врсте обрачуна; и то: обрачун зараде запосленима, уз коју се ради израда М4 обрасца и ППП обрасца; обрачун амортизације основних средстава; обрачун уговора о делу, ауторских уговора, закупа и слицних обрачуна. Израда завршног рачуна:

Када говоримо о изради завршног рачуна у то спада израда комплетног биланса стања, биланса успеха, статистицког анекса, извештаја о токовима капитала, пореског биланса и пореске пријаве на добит, односно доходак грађана, а код средњих и правних лица и извештаја о токовима готовине.

Наведене услуге пружамо:

  • предузетницима (радње)
  • предузећима (микро, малим и средњим)
  • осталим правним лицима
  • удружењима грађана
  • невладиним организацијама
  • непрофитним организацијама

Но, волимо да се са клијентом споразумемо, и уколико то значи комуникацију која је јаснија - комуницираћемо јасније.


закони: