Шифре делатности (и фискалне касе)

комплетан преглед могућности за паушал и обавезе фискалне касе, као и обавезе посебних дозвола, посебних закона и износа за утицај на животну средину (еко такса)

легенда:

 • П - могуће је предати захтев за паушално опорезивање (ДА - може, УБ и ИЗБ је убачено или избачено у складу са Уредбом(од 01.01.2020. - промене су ажуриране)
 • Фо - ослобођена обавезе фискалне касе
 • Фс - ослобођена обавезе фискалне касе у појединим случајевима
 • Фп - ослобођена фискалне касе искључиво за паушалце
 • Р - делатност је регулисана, и захтева посебну дозволу (у припреми)
 • Т - делатност потпада под Закон о туризму
 • У - утицај на животну средину (НОВО) или такозвана "еко такса"

(молимо прочитати објашњења на крају документа)

(износи за утицај на животну средину (еко такса) су овде)

такође, на крају документа се налази и табела паушалних група - по опису делатности

шифра назив делатности П Ф Р Т У
А ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО П Ф Р Т У
0111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица ДА
0112 Гајење пиринча ДА
0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака ДА
0114 Гајење шећерне трске ДА
0115 Гајење дувана ДА
0116 Гајење биљака за производњу влакана ДА
0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака ДА
0121 Гајење грожђа ДА
0122 Гајење тропског и суптропског воћа [ИЗБ](#promena)
0123 Гајење агрума [ИЗБ](#promena)
0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа ДА
0125 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа ДА
0126 Гајење уљних плодова [ИЗБ](#promena)
0127 Гајење биљака за припремање напитака ДА
0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља ДА
0129 Гајење осталих вишегодишњих биљака ДА
0130 Гајење садног материјала ДА
0141 Узгој музних крава ДА С
0142 Узгој других говеда и бивола ДА С-Н
0143 Узгој коња и других копитара ДА
0144 Узгој камила и лама [ИЗБ](#promena)
0145 Узгој оваца и коза ДА
0146 Узгој свиња ДА В-С-Н
0147 Узгој живине ДА В-С
0149 Узгој осталих животиња ДА С-Н
0150 Мешовита пољопривредна производња ДА
0161 Услужне делатности у гајењу усева и засада ДА
0162 Помоћне делатности у узгоју животиња ДА
0163 Активности после жетве ДА
0164 Дорада семена [ИЗБ](#promena)
0170 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности [ИЗБ](#promena) Т
0210 Гајење шума и остале шумарске делатности ДА С
0220 Сеча дрвећа ДА С-Н
0230 Сакупљање шумских плодова ДА
0240 Услужне делатности у вези са шумарством ДА
0311 Морски риболов [ИЗБ](#promena) С
0312 Слатководни риболов ДА С
0321 Морске аквакултуре [ИЗБ](#promena)
0322 Слатководне аквакултуре ДА С-Н
Б РУДАРСТВО П Ф Р Т У
0510 Експлоатација каменог угља и антрацита [ИЗБ](#promena) В
0520 Експлоатација лигнита и мрког угља [ИЗБ](#promena) В
0610 Експлоатација сирове нафте [ИЗБ](#promena) В
0620 Експлоатација природног гаса [ИЗБ](#promena) В
0710 Експлоатација руда гвожђа [ИЗБ](#promena) В
0721 Експлоатација руда урана и торијума [ИЗБ](#promena) В
0729 Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала [ИЗБ](#promena) В
0811 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде ДА В
0812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина ДА В
0891 Експлоатација минерала, производња минералних ђубрива и хемикалија [ИЗБ](#promena) В
0892 Експлоатација тресета [ИЗБ](#promena) В
0893 Експлоатација натријум-хлорида [ИЗБ](#promena) В
0899 Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала ДА В
0910 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса [ИЗБ](#promena) В
0990 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда ДА В
Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА П Ф Р Т У
1011 Прерада и конзервисање меса ДА В-С
1012 Прерада и конзервисање живинског меса ДА В-С
1013 Производња месних прерађевина ДА В-С
1020 Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца ДА В-С
1031 Прерада и конзервисање кромпира ДА В-С
1032 Производња сокова од воћа и поврћа ДА В-С
1039 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа ДА В-С
1041 Производња уља и масти ДА В-С
1042 Производња маргарина и сличних јестивих масти ДА В-С
1051 Прерада млека и производња сирева ДА В-С
1052 Производња сладоледа ДА В-С
1061 Производња млинских производа ДА С
1062 Производња скроба и скробних производа ДА С
1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача ДА С
1072 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача ДА С
1073 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна ДА С
1081 Производња шећера ДА С
1082 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа ДА С
1083 Прерада чаја и кафе ДА С
1084 Производња зачина и других додатака храни ДА С
1085 Производња готових јела ДА С
1086 Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране ДА С
1089 Производња осталих прехрамбених производа ДА С
1091 Производња готове хране за домаће животиње ДА С
1092 Производња готове хране за кућне љубимце ДА С
1101 Дестилација, пречишћавање и мешање пића ДА С
1102 Производња вина од грожђа ДА С
1103 Производња пића и осталих воћних вина ДА С
1104 Производња осталих недестилованих ферментисаних пића [ИЗБ](#promena) С
1105 Производња пива ДА С
1106 Производња слада ДА С
1107 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде ДА С
1200 Производња дуванских производа [ИЗБ](#promena) С
1310 Припрема и предење текстилних влакана ДА В-С
1320 Производња тканина ДА С
1330 Довршавање текстила ДА С
1391 Производња плетених и кукичаних материјала ДА С
1392 Производња готових текстилних производа, осим одеће ДА С
1393 Производња тепиха и прекривача за под ДА С
1394 Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа ДА С
1395 Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим одеће ДА С
1396 Производња осталог техничког и индустријског текстила ДА С
1399 Производња осталих текстилних предмета ДА С
1411 Производња кожне одеће ДА С
1412 Производња радне одеће ДА С
1413 Производња остале одеће ДА С
1414 Производња рубља ДА С
1419 Производња осталих одевних предмета и прибора ДА С
1420 Производња производа од крзна ДА С
1431 Производња плетених и кукичаних чарапа ДА С
1439 Производња остале плетене и кукичане одеће ДА С
1511 Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна ДА В-С
1512 Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева ДА В-С
1520 Производња обуће ДА С
1610 Резање и обрада дрвета ДА В
1621 Производња фурнира и плоча од дрвета ДА С
1622 Производња паркета ДА С
1623 Производња остале грађевинске столарије и елемената ДА С
1624 Производња дрвне амбалаже ДА С
1629 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа ДА С
1711 Производња влакана целулозе [ИЗБ](#promena) В-С
1712 Производња папира и картона ДА В-С
1721 Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона ДА В-С
1722 Производња предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинству ДА В-С
1723 Производња канцеларијских предмета од папира ДА В-С
1724 Производња тапета ДА В-С
1729 Производња осталих производа од папира и картона ДА В-С
1811 Штампање новина ДА
1812 Остало штампање ДА
1813 Услуге припреме за штампу ДА
1814 Књиговезачке и сродне услуге ДА
1820 Умножавање снимљених записа ДА
1910 Производња продуката коксовања ДА
1920 Производња деривата нафте [ИЗБ](#promena)
2011 Производња индустријских гасова [ИЗБ](#promena) В
2012 Производња средстава за припремање боја и пигмената ДА В
2013 Производња осталих основних неорганских хемикалија ДА В
2014 Производња осталих основних органских хемикалија ДА В
2015 Производња вештачких ђубрива и азотних једињења ДА В
2016 Производња пластичних маса у примарним облицима ДА В
2017 Производња синтетичког каучука у примарним облицима [ИЗБ](#promena) В
2020 Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду [ИЗБ](#promena) В
2030 Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова ДА В
2041 Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање ДА В
2042 Производња парфема и тоалетних препарата ДА В
2051 Производња експлозива [ИЗБ](#promena) В
2052 Производња средстава за лепљење ДА В
2053 Производња етеричних уља ДА В
2059 Производња осталих хемијских производа ДА В
2060 Производња вештачких влакана ИЗБ В
2110 Производња основних фармацеутских производа ИЗБ В
2120 Производња фармацеутских препарата ИЗБ В
2211 Производња гума за возила, протектирање гума за возила ДА В
2219 Производња осталих производа од гуме ДА В
2221 Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике ДА В
2222 Производња амбалаже од пластике ДА В
2223 Производња предмета од пластике за грађевинарство ДА В
2229 Производња осталих производа од пластике ДА В
2311 Производња равног стакла ДА В-С
2312 Обликовање и обрада равног стакла ДА В-С
2313 Производња шупљег стакла ДА В-С
2314 Производња стаклених влакана ИЗБ В-С
2319 Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке стаклене производе ДА В-С
2320 Производња ватросталних производа ДА С
2331 Производња керамичких плочица и плоча ДА В-С
2332 Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине ДА С-Н
2341 Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета ДА С⁕
2342 Производња санитарних керамичких производа ИЗБ С⁕
2343 Производња изолатора и изолационог прибора од керамике ДА С⁕
2344 Производња осталих техничких производа од керамике ИЗБ С⁕
2349 Производња осталих керамичких производа ДА С⁕
2351 Производња цемента ИЗБ В
2352 Производња креча и гипса ДА В
2361 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство ДА С
2362 Производња производа од гипса намењених за грађевинарство ДА С
2363 Производња свежег бетона ДА С
2364 Производња малтера ДА С
2365 Производња производа од цемента с влакнима ДА С
2369 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента ДА С
2370 Сечење, обликовање и обрада камена ДА С
2391 Производња брусних производа ДА С
2399 Производња осталих производа од неметалних минерала ДА С
2410 Производња сировог гвожђа, челика и феролегура ИЗБ В
2420 Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга ДА В
2431 Хладно ваљање шипки ИЗБ В
2432 Хладно ваљање пљоснатих производа ИЗБ В
2433 Хладно обликовање профила ДА В
2434 Хладно вучење жице ИЗБ В
2441 Производња племенитих метала ДА В
2442 Производња алуминијума ДА В
2443 Производња олова, цинка и калаја ИЗБ В
2444 Производња бакра ИЗБ В
2445 Производња осталих обојених метала ДА В
2446 Производња нуклеарног горива ИЗБ В
2451 Ливење гвожђа ДА В-С
2452 Ливење челика ИЗБ В-С
2453 Ливење лаких метала ДА В
2454 Ливење осталих обојених метала ДА В
2511 Производња металних конструкција и делова конструкција ДА С⁕
2512 Производња металних врата и прозора ДА С⁕
2521 Производња котлова и радијатора за централно грејање ДА С⁕
2529 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера ДА С⁕
2530 Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање ДА С⁕
2540 Производња оружја и муниције ДА С
2550 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха ДА В-С
2561 Обрада и превлачење метала ДА С⁕
2562 Машинска обрада метала ДА С⁕
2571 Производња сечива ДА С⁕
2572 Производња брава и окова ДА С
2573 Производња алата ДА С
2591 Производња челичних буради и сличне амбалаже ДА С⁕
2592 Производња амбалаже од лаких метала ДА С⁕
2593 Производња жичаних производа, ланаца и опруга ДА С⁕
2594 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа ДА С⁕
2599 Производња осталих металних производа ДА С⁕
2611 Производња електронских елемената ДА С
2612 Производња штампаних електронских плоча ДА С
2620 Производња рачунара и периферне опреме ДА С
2630 Производња комуникационе опреме ДА С
2640 Производња електронских уређаја за широку потрошњу ДА С
2651 Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата ДА С
2652 Производња сатова ДА С
2660 Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме ДА С
2670 Производња оптичких инструмената и фотографске опреме ДА С
2680 Производња магнетних и оптичких носилаца записа ИЗБ С
2711 Производња електромотора, генератора и трансформатора ДА С
2712 Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом ДА С
2720 Производња батерија и акумулатора ДА С
2731 Производња каблова од оптичких влакана ДА С
2732 Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова ДА С
2733 Производња опреме за повезивање жица и каблова ИЗБ С
2740 Производња опреме за осветљење ДА С
2751 Производња електричних апарата за домаћинство ДА С
2752 Производња неелектричних апарата за домаћинство ДА С
2790 Производња остале електричне опреме ДА С
2811 Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила ДА С
2812 Производња хидрауличних погонских уређаја ДА С
2813 Производња осталих пумпи и компресора ДА С
2814 Производња осталих славина и вентила ДА С
2815 Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената ДА С
2821 Производња индустријских пећи и горионика ДА С
2822 Производња опреме за подизање и преношење ДА С
2823 Производња канцеларијских машина и опреме, осим рачунара и рачунарске опреме ИЗБ С
2824 Производња ручних погонских апарата са механизмима ДА С
2825 Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство ДА С
2829 Производња осталих машина и апарата опште намене ДА С
2830 Производња машина за пољопривреду и шумарство ДА С
2841 Производња машина за обраду метала ДА С
2849 Производња осталих алатних машина ДА С
2891 Производња машина за металургију ИЗБ С
2892 Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство ДА С
2893 Производња машина за индустрију хране, пића и дувана ДА С
2894 Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже ДА С
2895 Производња машина за индустрију папира и картона ДА С
2896 Производња машина за израду пластике и гуме ДА С
2899 Производња машина за остале специјалне намене ДА С
2910 Производња моторних возила ДА С
2920 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице ДА С
2931 Производња електричне и електронске опреме за моторна возила ДА С
2932 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила ДА С
3011 Изградња бродова и пловних објеката ДА С
3012 Израда чамаца за спорт и разоноду ДА С
3020 Производња локомотива и шинских возила ДА С
3030 Производња ваздушних и свемирских летелица и одговарајуће опреме ДА С
3040 Производња борбених војних возила ИЗБ С
3091 Производња мотоцикала ИЗБ С
3092 Производња бицикала и инвалидских колица ДА С
3099 Производња остале транспортне опреме ДА С
3101 Производња намештаја за пословне и продајне просторе ДА С
3102 Производња кухињског намештаја ДА С
3103 Производња мадраца ДА С
3109 Производња осталог намештаја ДА С
3211 Ковање новца ИЗБ С
3212 Производња накита и сродних предмета ДА С
3213 Производња имитације накита и сродних производа ДА С
3220 Производња музичких инструмената ДА С
3230 Производња спортске опреме ДА С
3240 Производња игара и играчака ДА С
3250 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала ДА С
3291 Производња метли и четки, стил Шећероски ИЗБ С
3299 Производња осталих предмета ДА С
3311 Поправка металних производа ДА [ИЗБ](#promena) С
3312 Поправка машина ДА [ИЗБ](#promena) С
3313 Поправка електронске и оптичке опреме ДА [ИЗБ](#promena) С
3314 Поправка електричне опреме ДА [ИЗБ](#promena) С
3315 Поправка и одржавање бродова и чамаца ДА [ИЗБ](#promena) С
3316 Поправка и одржавање летелица и свемир-зека летелица ДА [ИЗБ](#promena) С
3317 Поправка и одржавање друге транспортне опреме ДА [ИЗБ](#promena) С
3319 Поправка остале опреме ДА [ИЗБ](#promena) С
3320 Монтажа индустријских машина и опреме ДА С
Д СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА П Ф Р Т У
3511 Производња електричне енергије ДА В
3512 Пренос електричне енергије ИЗБ В
3513 Дистрибуција електричне енергије ИЗБ В
3514 Трговина електричном енергијом ИЗБ В
3521 Производња гаса ИЗБ В
3522 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом ИЗБ В
3523 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже ИЗБ В
3530 Снабдевање паром и климатизација ДА С
Е СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ П Ф Р Т У
3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде ДА С
3700 Уклањање отпадних вода ДА [ИЗБ](#promena) С
3811 Скупљање отпада који није опасан ДА [ИЗБ](#promena) С
3812 Скупљање опасног отпада ДА С
3821 Третман и одлагање отпада који није опасан ДА С
3822 Третман и одлагање опасног отпада ИЗБ С
3831 Демонтажа олупина ДА С
3832 Поновна употреба разврстаних материјала ДА С
3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом ИЗБ С
Ф ГРАЂЕВИНАРСТВО П Ф Р Т У
4110 Разрада грађевинских пројеката УБ С
4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда УБ С
4211 Изградња путева и аутопутева УБ С
4212 Изградња железничких пруга и подземних железница УБ С
4213 Изградња мостова и тунела УБ С
4221 Изградња цевовода УБ С
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова УБ С
4291 Изградња хидротехничких објеката УБ С
4299 Изградња осталих непоменутих грађевина УБ С
4311 Рушење објеката ДА [ИЗБ](#promena) С
4312 Припремна градилишта ДА [ИЗБ](#promena) С
4313 Испитивање терена бушењем и сондирањем ДА [ИЗБ](#promena) С
4321 Постављање електричних инсталација ДА [ИЗБ](#promena) С
4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система ДА [ИЗБ](#promena) С
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству ДА [ИЗБ](#promena) С
4331 Малтерисање ДА [ИЗБ](#promena) С
4332 Уградња столарије ДА [ИЗБ](#promena) С
4333 Постављање подних и зидних облога ДА [ИЗБ](#promena) С
4334 Бојење и застакљивање ДА [ИЗБ](#promena) С
4339 Остали завршни радови ДА [ИЗБ](#promena) С
4391 Кровни радови ДА [ИЗБ](#promena) С
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови ДА [ИЗБ](#promena) С
Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА П Ф Р Т У
4511 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима НЕ Н
4519 Трговина осталим моторним возилима НЕ Н
4520 Одржавање и поправка моторних возила УБ Фп⁕ Н
4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила НЕ Н
4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила НЕ Н
4540 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала НЕ Н
4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода УБ Н
4612 Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија НЕ Н
4613 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала УБ Н
4614 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона УБ Н
4615 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе УБ Н
4616 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже УБ Н
4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана УБ Н
4618 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа УБ Н
4619 Посредовање у продаји разноврсних производа УБ Н
4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње НЕ Н
4622 Трговина на велико цвећем и садницама НЕ Н
4623 Трговина на велико животињама НЕ Н
4624 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом НЕ Н
4631 Трговина на велико воћем и поврћем НЕ Н
4632 Трговина на велико месом и производима од меса НЕ Н
4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима НЕ Н
4634 Трговина на велико пићима НЕ Н
4635 Трговина на велико дуванским производима НЕ Н
4636 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима НЕ Н
4637 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима НЕ Н
4638 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце НЕ Н
4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном НЕ Н
4641 Трговина на велико текстилом НЕ Н
4642 Трговина на велико одећом и обућом НЕ Н
4643 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство НЕ Н
4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење НЕ Н
4645 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима НЕ Н
4646 Трговина на велико фармацеутским производима НЕ Н
4647 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење НЕ Н
4648 Трговина на велико сатовима и накитом НЕ Н
4649 Трговина на велико осталим производима за домаћинство НЕ Н
4651 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима НЕ Н
4652 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом НЕ Н
4661 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором НЕ Н
4662 Трговина на велико алатним машинама НЕ Н
4663 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама НЕ Н
4664 Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење НЕ Н
4665 Трговина на велико канцеларијским намештајем НЕ Н
4666 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом НЕ Н
4669 Трговина на велико осталим машинама и опремом НЕ Н
4671 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима НЕ Н
4672 Трговина на велико металима и металним рудама НЕ Н
4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом НЕ Н
4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање НЕ Н
4675 Трговина на велико хемијским производима НЕ Н
4676 Трговина на велико осталим полупроизводима НЕ Н
4677 Трговина на велико отпацима и остацима НЕ Н
4690 Неспецијализована трговина на велико НЕ Н
4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном НЕ Н
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама НЕ Н
4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама НЕ Н
4722 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама НЕ Н
4723 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама НЕ Н
4724 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама НЕ Н
4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама НЕ Н
4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама НЕ Н
4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама НЕ Н
4730 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама НЕ Н
4741 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама НЕ Н
4742 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама НЕ Н
4743 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама НЕ Н
4751 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама НЕ Н
4752 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама НЕ Н
4753 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама НЕ Н
4754 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама НЕ Н
4759 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама НЕ Н
4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама НЕ Н
4762 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама НЕ Н
4763 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама НЕ Н
4764 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама НЕ Н
4765 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама НЕ Н
4771 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама НЕ Н
4772 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама НЕ Н
4773 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама НЕ Н
4774 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама НЕ Н
4775 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама НЕ Н
4776 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама НЕ Н
4777 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама НЕ Н
4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама НЕ Н
4779 Трговина на мало половном робом у продавницама НЕ Н
4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама ДА Н
4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама ДА Н
4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама ДА Н
4791 Трговина на мало посредством поште или преко интернета ИЗБ [ИЗБ](#promena) Н
4799 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца ДА [ИЗБ](#promena) Н
Х САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ П Ф Р Т У
4910 Железнички превоз путника, даљински и регионални ИЗБ [ИЗБ](#promena) Н
4920 Железнички превоз терета ДА [ИЗБ](#promena) Н
4931 Градски и приградски копнени превоз путника ДА Фо Н
4932 Такси превоз ДА Фо Т Н
4939 Остали превоз путника у копненом саобраћају ДА [ИЗБ](#promena) Н
4941 Друмски превоз терета ДА [ИЗБ](#promena) С
4942 Услуге пресељења ДА [ИЗБ](#promena) С
4950 Цевоводни транспорт ИЗБ Н
5010 Поморски и приобални превоз путника ИЗБ Т Н
5020 Поморски и приобални превоз терета ИЗБ Н
5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима ДА [ИЗБ](#promena) Т Н
5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима ДА [ИЗБ](#promena) Н
5110 Ваздушни превоз путника ДА [ИЗБ](#promena) Н
5121 Ваздушни превоз терета НЕ [ИЗБ](#promena) Н
5122 Васионски саобраћај ИЗБ Н
5210 Складиштење ДА Н
5221 Услужне делатности у копненом саобраћају ДА Фо Н
5222 Услужне делатности у воденом саобраћају ДА Т Н
5223 Услужне делатности у ваздушном саобраћају ИЗБ Н
5224 Манипулација теретом ДА Н
5229 Остале пратеће делатности у саобраћају ДА Н
5310 Поштанске активности јавног сервиса ИЗБ Фо Н
5320 Поштанске активности комерцијалног сервиса ДА [ИЗБ](#promena) Н
И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ П Ф Р Т У
5510 Хотели и сличан смештај НЕ Т Н
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак УБ Т Н
5530 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице НЕ Т Н
5590 Остали смештај УБ Фо⁕ Т Н
5610 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта УБ Т Н
5621 Кетеринг УБ Т Н
5629 Остале услуге припремања и послуживања хране УБ Н
5630 Услуге припремања и послуживања пића УБ Т Н
Ј ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ П Ф Р Т У
5811 Издавање књига ДА Н
5812 Издавање именика и адресара ИЗБ Н
5813 Издавање новина ДА Н
5814 Издавање часописа и периодичних издања ДА Н
5819 Остала издавачка делатност ДА Н
5821 Издавање рачунарских игара ДА Н
5829 Издавање осталих софтвера ДА Н
5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма ДА Н
5912 Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма ДА Н
5913 Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма ДА Н
5914 Делатност приказивања кинематографских дела ДА [ИЗБ](#promena) Н
5920 Снимање и издавање звучних записа и музике ДА Н
6010 Емитовање радио-програма ДА Н
6020 Производња и емитовање телевизијског програма ДА Н
6110 Кабловске телекомуникације ДА Фо Н
6120 Бежичне телекомуникације ДА Фо Н
6130 Сателитске телекомуникације ДА Фо Н
6190 Остале телекомуникационе делатности ДА Фо Н
6201 Рачунарско програмирање ДА Н
6202 Консултантске делатности у области информационе технологије ДА Н
6203 Управљање рачунарском опремом ДА Н
6209 Остале услуге информационе технологије ДА Н
6311 Обрада података, хостинг и сл. ДА Н
6312 Веб портали ДА Н
6391 Делатности новинских агенција ДА Н
6399 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте ДА Н
К ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА П Ф Р Т У
6411 Централна банка НЕ Фо Н
6419 Остало монетарно посредовање НЕ Фо Н
6420 Делатност холдинг компанија НЕ Фо Н
6430 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети НЕ Фо Н
6491 Финансијски лизинг НЕ Фо Н
6492 Остале услуге кредитирања НЕ Фо Н
6499 Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова НЕ Фо Н
6511 Животно осигурање НЕ Фо Н
6512 Неживотно осигурање НЕ Фо Н
6520 Реосигурање НЕ Фо Н
6530 Пензијски фондови НЕ Фо Н
6611 Финансијске и робне берзе НЕ Фо Н
6612 Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом НЕ Фо Н
6619 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова НЕ Фо Н
6621 Обрада одштетних захтева и процењивање ризика и штета НЕ Фо Н
6622 Делатност заступника и посредника у осигурању УБ Фо Н
6629 Остале помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима УБ Фо Н
6630 Управљање фондовима НЕ Фо Н
Л ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА П Ф Р Т У
6810 Куповина и продаја властитих некретнина НЕ Н
6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима НЕ Н
6831 Делатност агенција за некретнине НЕ Н
6832 Управљање некретнинама за накнаду НЕ Н
Н СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ П Ф Р Т У
6910 Правни послови ДА Фо Н
6920 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање УБ Н
7010 Управљање економским субјектом ДА Н
7021 Делатност комуникација и односа с јавношћу ДА Н
7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем ДА Н
7111 Архитектонска делатност ДА Н
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање ДА Н
7120 Техничко испитивање и анализе ДА Н
7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији ИЗБ Н
7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама ДА Н
7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама ДА Н
7311 Делатност рекламних агенција НЕ Н
7312 Медијско представљање НЕ Н
7320 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења НЕ Н
7410 Специјализоване дизајнерске делатности ДА Н
7420 Фотографске услуге ДА [ИЗБ](#promena) Н
7430 Превођење и услуге тумача ДА Н
7490 Остале стручне, научне и техничке делатности ДА Н
7500 Ветеринарска делатност ДА Фс Н
Н АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ П Ф Р Т У
7711 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила ДА Т Н
7712 Изнајмљивање и лизинг камиона ДА Н
7721 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт ДА Н
7722 Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова ДА Н
7729 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству ДА Н
7731 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме ДА Н
7732 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство ДА Н
7733 Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре) ДА Н
7734 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт ИЗБ Н
7735 Изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни транспорт ИЗБ Н
7739 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара ДА Н
7740 Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права ИЗБ Н
7810 Делатност агенција за запошљавање ДА Н
7820 Делатност агенција за привремено запошљавање ИЗБ Н
7830 Остало уступање људских ресурса ДА Н
7911 Делатност путничких агенција ДА Т Н
7912 Делатност тур-оператора ДА Т Н
7990 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима ДА Н
8010 Делатност приватног обезбеђења ДА Н
8020 Услуге система обезбеђења ДА Н
8030 Истражне делатности ДА Н
8110 Услуге одржавања објеката ДА [ИЗБ](#promena) Н
8121 Услуге редовног чишћења зграда ДА [ИЗБ](#promena) Н
8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме ДА [ИЗБ](#promena) Н
8129 Услуге осталог чишћења ДА [ИЗБ](#promena) Н
8130 Услуге уређења и одржавања околине ДА [ИЗБ](#promena) Н
8211 Комбиноване канцеларијско-административне услуге ДА Н
8219 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка ДА Н
8220 Делатност позивних центара ДА Н
8230 Организовање састанака и сајмова ДА Н
8291 Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа ИЗБ Н
8292 Услуге паковања ДА Н
8299 Остале услужне активности подршке пословању ДА Н
О ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ П Ф Р Т У
8411 Делатност државних органа ИЗБ Н
8412 Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту, услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања ИЗБ Н
8413 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије ИЗБ Н
8421 Спољни послови ИЗБ Н
8422 Послови одбране ИЗБ Н
8423 Судске и правосудне делатности ИЗБ Н
8424 Обезбеђивање јавног реда и безбедности ИЗБ Н
8425 Делатност ватрогасних јединица ИЗБ Н
8430 Обавезно социјално осигурање ИЗБ Фо Н
П ОБРАЗОВАЊЕ П Ф Р Т У
8510 Предшколско образовање ИЗБ Фо Н
8520 Основно образовање ИЗБ Фо Н
8531 Средње опште образовање ИЗБ Фо Н
8532 Средње стручно образовање ИЗБ Фо Н
8541 Образовање после средњег које није високо ИЗБ Фо Н
8542 Високо образовање ИЗБ Фо Н
8551 Спортско и рекреативно образовање ДА [ИЗБ](#promena) Н
8552 Уметничко образовање ДА [ИЗБ](#promena) Н
8553 Делатност школа за возаче ИЗБ [ИЗБ](#promena) Н
8559 Остало образовање ДА [ИЗБ](#promena) Н
8560 Помоћне образовне делатности ДА Фо Н
8610 Делатност болница ИЗБ Фо Н
8621 Општа медицинска пракса ДА Фо Н
8622 Специјалистичка медицинска пракса ДА Фо Н
8623 Стоматолошка пракса ДА Фо Н
8690 Остала здравствена заштита ДА Фо Н
8710 Делатности смештајних установа с медицинском негом ДА Фо Н
8720 Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле особе и особе с болестима зависности ИЗБ Фо Н
8730 Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама ИЗБ Фо Н
8790 Остали облици социјалне заштите са смештајем ИЗБ Фо Н
8810 Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама ДА Фо Н
8891 Делатност дневне бриге о деци ИЗБ Фо Н
8899 Остала непоменута социјална заштита без смештаја ДА Фо Н
Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА П Ф Р Т У
9001 Извођачка уметност ДА [ИЗБ](#promena) Н
9002 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности ДА [ИЗБ](#promena) Н
9003 Уметничко стваралаштво ДА [ИЗБ](#promena) Н
9004 Рад уметничких установа ДА [ИЗБ](#promena) Н
9101 Делатности библиотека и архива ИЗБ [ИЗБ](#promena) Н
9102 Делатност музеја галерија и збирки ДА [ИЗБ](#promena) Н
9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика ДА [ИЗБ](#promena) Н
9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности ДА [ИЗБ](#promena) Н
9200 Коцкање и клађење ИЗБ [ИЗБ](#promena) Н
9311 Делатност спортских објеката ДА [ИЗБ](#promena) Н
9312 Делатност спортских клубова ИЗБ [ИЗБ](#promena) Н
9313 Делатност фитнес клубова ДА [ИЗБ](#promena) Н
9319 Остале спортске делатности ДА [ИЗБ](#promena) Н
9321 Делатност забавних и тематских паркова ДА [ИЗБ](#promena) Н
9329 Остале забавне и рекреативне делатности ДА [ИЗБ](#promena) Т Н
С ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ П Ф Р Т У
9411 Делатности пословних удружења и удружења послодаваца ИЗБ Н
9412 Делатности струковних удружења ИЗБ Н
9420 Делатност синдиката ИЗБ Н
9491 Делатност верских организација ИЗБ Фо Н
9492 Делатност политичких организација ИЗБ Н
9499 Делатност осталих организација на бази учлањења ИЗБ Н
9511 Поправка рачунара и периферне опреме ДА [ИЗБ](#promena) Н
9512 Поправка комуникационе опреме ДА [ИЗБ](#promena) Н
9521 Поправка електронских апарата за широку употребу ДА [ИЗБ](#promena) Н
9522 Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме ДА [ИЗБ](#promena) Н
9523 Поправка обуће и предмета од коже ДА [ИЗБ](#promena) Н
9524 Одржавање и поправка намештаја ДА [ИЗБ](#promena) Н
9525 Поправка сатова и накита ДА [ИЗБ](#promena) Н
9529 Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство ДА [ИЗБ](#promena) Н
9601 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа ДА [ИЗБ](#promena) Н
9602 Делатност фризерских и козметичких салона ДА [ИЗБ](#promena) Н
9603 Погребне и сродне делатности ДА [ИЗБ](#promena) Н
9604 Делатност неге и одржавања тела ДА Н
9609 Остале непоменуте личне услужне делатности ДА [ИЗБ](#promena) Н
Т ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТВА КАО ПОСЛОДАВЦА; ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА ПРОИЗВОДЕ РОБУ И УСЛУГЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ П Ф Р Т У
9700 Делатност домаћинстава која запошљавају послугу ДА Н
9810 Делатност домаћинстава која производе робу за сопствене потребе ИЗБ Н
9820 Делатност домаћинстава која обезбеђују услуге за сопствене потребе [ИЗБ](#promena) Н
У ДЕЛАТНОСТ ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА П Ф Р Т У
9900 Делатност екстериторијалних организација и тела [ИЗБ](#promena) Н

Табела годишњег износа (у РСД) - по величини и нивоу утицаја

велико средње мало микро
В - велики 2.000.000 500.000 200.000 20.000
С - средњи 1.000.000 250.000 100.000 10.000
Н - ниски 500.000 125.000 50.000 5.000

Одредница - лимит за одређене - наведене делатности:

шифра утицај ће бити уколико се прекорачи услов
0142 велики капацитета 200 места за говеда и више
0146 велики преко 2000 места за производњу свиња (преко 30 кг тежине) - преко 750 места за крмаче
0146 средњи капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње од 450 до 750 места за крмаче
0147 велики преко 85.000 места за производњу бројлера - преко 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
0149 средњи животиња са племенитим крзном капацитета 1.000 места за животиње са племенитим крзном
0220 средњи подручје на коме се простире је веће од 10 ха и више
0322 средњи за салмониде годишње производње 10 т и више - за циприниде површине 5 ха и веће
1011 велики у кланицама капацитета већих од 50 т меса на дан
1012 велики у кланицама капацитета већих од 50 т меса на дан
1013 велики у кланицама капацитета већих од 50 т меса на дан
1020 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 75 т на дан
1031 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1032 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1039 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1041 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан
1042 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 300 т на дан
1051 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 200 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1052 велики са производним капацитетом финалних производа већим од 200 т на дан (просечна тромесечна вредност)
1310 велики чији производни капацитет прелази 10 т на дан
1511 велики производног капацитета изнад 12 т финалних производа на дан
1512 велики производног капацитета изнад 12 т финалних производа на дан
1711 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1712 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1721 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1722 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1723 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1724 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
1729 велики са производним капацитетом који прелази 20 т на дан
2311 велики капацитета од 20 т на дан
2312 велики капацитета од 20 т на дан
2313 велики капацитета од 20 т на дан
2314 велики капацитета од 20 т на дан
2319 велики капацитета од 20 т на дан
2331 велики Постројења за производњу керамичких производа печењем са производним капацитетом који прелази 75 т дневно, и/или са капацитетом пећи који прелази 4 м3 са густином пуњења по пећи која прелази 300 кг/м3
2332 средњи Постројења за производњу керамичких производа печењем са производним капацитетом који прелази 75 т дневно, и/или са капацитетом пећи који прелази 4 м3 са густином пуњења по пећи која прелази 300 кг/м3
2451 велики капацитета преко 20 т на дан
2452 велики капацитета преко 20 т на дан
2550 велики ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија прелази 50 кј по једном чекићу, код којих употребљена топлотна снага прелази 20 мегавата

Шифре које се налазе у више нивоа утицаја, а без начина за разликовање нивоа - могу се сматрати грешком у тексту Уредбе, и треба сачекати објаву исправљеног текста Уредбе:

 • 2341
 • 2342
 • 2343
 • 2344
 • 2349
 • 2511
 • 2512
 • 2521
 • 2529
 • 2530
 • 2561
 • 2562
 • 2571
 • 2591
 • 2592
 • 2593
 • 2594
 • 2599

Списак, нажалост, изгледа да није коначан.

Током 2019те је Уредбом измењено које шифре делатности могу да буду паушално опорезоване; уреба се налази на следећем линку (на сајту Параграфа)

Табела паушалних група - по опису:

прва група ( 25% - полазна основица за обрачун паушала)

 • носачи,
 • чистачи обуће,
 • сакупљање лековитог биља, шумских плодова и слично,
 • продаја печених, куваних и на други начин припремљених пољопривредних и других производа на улици и другим слободним просторима, у спортским, биоскопским и другим дворанама и просторијама и друге сродне делатности које се обављају без сталног пословног места,
 • штоповање тканина,
 • пресвлачење дугмади,
 • поправка кишобрана,
 • поправка ортопедских помагала,
 • поправка налив пера и патент оловки,
 • херихтери,
 • дрво - моделари,
 • дуборесци,
 • поправка музичких инструмената,
 • плисирање,
 • оштрачи,
 • бачвари,
 • јорганџије,
 • колари,
 • поткивачи,
 • вуновлачари,
 • рукавичари,
 • опанчари,
 • четкари,
 • папуџије,
 • бомбонџије,
 • домаћа радиност,
 • стари занати,
 • верски службеници

друга група ( 50% - полазна основица за обрачун паушала)

 • фризери искључиво за мушкарце,
 • часовничари,
 • оптичари,
 • фотокопирање,
 • обућари,
 • кројачи,
 • прерађивачи секундарних сировина,
 • бравари, фирмописци,
 • печаторесци,
 • узгајивачи цвећа,
 • искоришћавање земљишта у непољопривредне сврхе,
 • делатност риболова,
 • инкубаторска производња живине,
 • повремено обављање послова пољопривредним машинама другим лицима,
 • извођачи музичких и других програма који немају статус естрадних уметника

трећа група ( 75% - полазна основица за обрачун паушала)

 • молери,
 • тапетари,
 • фризери за жене,
 • фризери за жене и мушкарце,
 • ТВ и електро - механичари,
 • прецизни механичари,
 • електричари,
 • водоинсталатери,
 • подучавање уметничким и спортским вештинама (музика, балет, сликање, певање, спорт и друго),
 • графичка делатност,
 • прање и пеглање рубља,
 • хемијско чишћење и бојење,
 • педикирско - маникирске и козметичарске услуге,
 • фотографи са сталним пословним местом,
 • видео клубови,
 • воскари,
 • трговинска делатност која се обавља изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама),
 • астролози,
 • агенције за посредовање код склапања брака,
 • делатност чишћења станова, стамбених зграда и пословних просторија,
 • делатност пружања помоћи старим и изнемоглим лицима

четврта група ( 140% - полазна основица за обрачун паушала)

 • златари,
 • каменоресци,
 • пластичари,
 • металостругари,
 • пекари,
 • произвођачи тестенина,
 • посластичари,
 • грађевинска делатност и друге сличне делатности,
 • услужно резање грађе,
 • столари,
 • стаклоресци,
 • радње за забавне игре,
 • модни кројачи,
 • трговинска и угоститељска делатност која се обавља у киоску или приколици и сличном монтажном или покретном објекту

пета група ( 120% - полазна основица за обрачун паушала)

 • лекари,
 • стоматолози,
 • апотекари,
 • ветеринари,
 • професори,
 • преводиоци,
 • тумачи,
 • инжењери,
 • архитекте,
 • физиотерапеути,
 • зубни техничари,
 • адвокати и друге сличне професионалне делатности

шеста група

 • брисана ("Сл. гласник РС", бр. 119/13)

седма група (полазна основица за обрачун паушала - испод)

 • аутотакси, (35%)
 • превоз путника комби возилом и минибусом, (55%)
 • шлеп служба, (65%)
 • превоз посмртних остатака, (125%)
 • превоз путника аутобусом, (165%)
 • превоз ствари и робе камионом и друге аутопревозничке делатности (55% - 130%)

  ближа појашњења:

 • шифра делатности 4520 је ИЗБАЧЕНА из паушала, тако да је исправно што у Уредби наводе ослобођење од обавезе фискалне касе за паушалце у овој шифри - али у реалности нико под овом делатношћу не може да буде паушалац. Уредбом која је ступила на снагу 1.1.2020. је та ситуација исправљена.
 • шифра делатности 5590 је у Уредби о ослобађању обавезе фискалне касе наведена само за случај издавања смештаја ђацима и студентима; сви остали смештаји - морају имати фискалну (хотел, мотел, раднички смештај...).
 • захтев за паушал се предаје Пореској Управи, захтев у суштини мора имати наведен разлог због кога би привреднику било отежано пословање уколико би водио књиге (дакле, "паушал" је ослобођење од вођења већине пословних књига), али имајте у виду да Пореска може такав захтев и да одбије. По новој процедури АПР, захтев за паушал је могуће једноставно ”штиклирати” у Регистрационој пријави АПР, а Решење Пореске тада стиже у ”е-сандуче” на сајту Е-порези (ПУРС). По најновијем, прелазак на ”паушал” је могуће затражити најкасније до 03. Новембра - за наредну пословну годину.
 • свака шифра делатности која испоруку добара, роба или услуга може водити и наплаћивати путем "интернета", може у суштини тражити од Пореске Управе ослобођење од обавезе фискалне касе; услов је да комплетну испоруку и наплату врши курирска служба, регистрована за делатност из групе 53; тада наручилац услуге или добара фискални рачун уствари добија од курирске службе. Услов је и да се региструје "огранак" који се бави велепродајом и који нема регистровану фискалну касу. Мишљењем Министарства 430-00-00021/2012-04 од 25.01.2013. се наведеној делатности одобрава да се бави увозом, али само у обиму који ће се продавати путем интернета; Мишљењем 430-00-00447/2011-04 од 02.06.2011. се наводи да испорука добара мора ићи путем ”брзе поште која има шифру делатности из групе 53”; Мишљењем 413-00-00270/2009-04 од 15.03.2010. се наводи да ”уплата мора бити безготовинска, поштом или курирском службом” путем откупа; Мишљењем 430-00-00290/2011-04 од 03.06.2011. се наводи да уколико се роба испоручи курирском службом али допунски рад везан за робу (дорада, монтажа, обука) се обавља код купца на локацији, да се тада шифра 47.91 (или 4791) ипак мора евидентирати путем фискалне касе; Мишљењем 430-00-00005/2013-04 од 10.12.2014. се специфично забрањује продаја делова за моторна возила, шифра 45.32 (или 4532) - чак и путем курирске службе - а без евидентирања путем фискалне касе; сва тумачења указују на обавезу испоруке робе путем курирске службе, и обавезу безготовинске уплате даљинским путем - да би се делатност 47.91 (или 4791) ослободила обавезе евидентирања промета путем фискалне касе. Обавезно је и да поменута шифра делатности буде основна, за ДОО уведена у Оснивачки акт.
 • шифре делатности обухваћене Законом о туризму потпадају и под ингеренцију туристичке инспекције.
 • линк ка званичном Шифрарнику делатности (на сајту РЗС - пдф)
 • уредба о ослобађању обавезе фискалне касе (на сајту ПУРС - хтмл)
 • уредба о критеријумима за паушално опорезивање (на сајту ПУРС - хтмл) - стара уредба је НЕСТАЛА са сајта Пореске;
 • НОВА уредба о критеријумима за паушално опорезивање (линк ка Параграф сајту)
 • Закон о туризму, за делатности које потпадају (линк ка Параграф сајту)
 • Порески Информатор, јун 2018, у коме су пописане делатности које НЕ МОГУ паушал (на сајту ПУРС - пдф)
 • Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада