Шифре делатности

комплетан преглед могућих пореских облика и обавезе фискалне касе

правилници су се променили од 01.01.2020; углавном везано за одобравање паушала; ускоро ћу изменити и страницу

легенда:

 • П - могуће је предати захтев за паушално опорезивање (ако не пише НЕ - онда може)
 • Фо - ослобођена обавезе фискалне касе
 • Фс - ослобођена обавезе фискалне касе у појединим случајевима
 • Фп - ослобођена фискалне касе искључиво за паушалце
 • Р - делатност је регулисана, и захтева посебну дозволу (у припреми)
 • Т - делатност потпада под Закон о туризму

(молимо прочитати објашњење на крају документа)

такође, на крају документа се налази и табела паушалних група - по опису делатности

шифра назив/секција П Ф Р Т
А ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО П Ф Р Т
111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица ДА
112 Гајење пиринча ДА
113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака ДА
114 Гајење шећерне трске ДА
115 Гајење дувана ДА
116 Гајење биљака за производњу влакана ДА
119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака ДА
121 Гајење грожђа ДА
122 Гајење тропског и суптропског воћа ДА
123 Гајење агрума ДА
124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа ДА
125 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа ДА
126 Гајење уљних плодова ДА
127 Гајење биљака за припремање напитака ДА
128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља ДА
129 Гајење осталих вишегодишњих биљака ДА
130 Гајење садног материјала ДА
141 Узгој музних крава ДА
142 Узгој других говеда и бивола ДА
143 Узгој коња и других копитара ДА
144 Узгој камила и лама ДА
145 Узгој оваца и коза ДА
146 Узгој свиња ДА
147 Узгој живине ДА
149 Узгој осталих животиња ДА
150 Мешовита пољопривредна производња ДА
161 Услужне делатности у гајењу усева и засада ДА
162 Помоћне делатности у узгоју животиња ДА
163 Активности после жетве ДА
164 Дорада семена ДА
170 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности ДА Т
210 Гајење шума и остале шумарске делатности ДА
220 Сеча дрвећа ДА
230 Сакупљање шумских плодова ДА
240 Услужне делатности у вези са шумарством ДА
311 Морски риболов ДА
312 Слатководни риболов ДА
321 Морске аквакултуре ДА
322 Слатководне аквакултуре ДА
Б РУДАРСТВО П Ф Р Т
510 Експлоатација каменог угља и антрацита ДА
520 Експлоатација лигнита и мрког угља ДА
610 Експлоатација сирове нафте ДА
620 Експлоатација природног гаса ДА
710 Експлоатација руда гвожђа ДА
721 Експлоатација руда урана и торијума ДА
729 Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала ДА
811 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде ДА
812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина ДА
891 Експлоатација минерала, производња минералних ђубрива и хемикалија ДА
892 Експлоатација тресета ДА
893 Експлоатација натријум-хлорида ДА
899 Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала ДА
910 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса ДА
990 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда ДА
Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА П Ф Р Т
1011 Прерада и конзервисање меса ДА
1012 Прерада и конзервисање живинског меса ДА
1013 Производња месних прерађевина ДА
1020 Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца ДА
1031 Прерада и конзервисање кромпира ДА
1032 Производња сокова од воћа и поврћа ДА
1039 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа ДА
1041 Производња уља и масти ДА
1042 Производња маргарина и сличних јестивих масти ДА
1051 Прерада млека и производња сирева ДА
1052 Производња сладоледа ДА
1061 Производња млинских производа ДА
1062 Производња скроба и скробних производа ДА
1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача ДА
1072 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача ДА
1073 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна ДА
1081 Производња шећера ДА
1082 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа ДА
1083 Прерада чаја и кафе ДА
1084 Производња зачина и других додатака храни ДА
1085 Производња готових јела ДА
1086 Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране ДА
1089 Производња осталих прехрамбених производа ДА
1091 Производња готове хране за домаће животиње ДА
1092 Производња готове хране за кућне љубимце ДА
1101 Дестилација, пречишћавање и мешање пића ДА
1102 Производња вина од грожђа ДА
1103 Производња пића и осталих воћних вина ДА
1104 Производња осталих недестилованих ферментисаних пића ДА
1105 Производња пива ДА
1106 Производња слада ДА
1107 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде ДА
1200 Производња дуванских производа ДА
1310 Припрема и предење текстилних влакана ДА
1320 Производња тканина ДА
1330 Довршавање текстила ДА
1391 Производња плетених и кукичаних материјала ДА
1392 Производња готових текстилних производа, осим одеће ДА
1393 Производња тепиха и прекривача за под ДА
1394 Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа ДА
1395 Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим одеће ДА
1396 Производња осталог техничког и индустријског текстила ДА
1399 Производња осталих текстилних предмета ДА
1411 Производња кожне одеће ДА
1412 Производња радне одеће ДА
1413 Производња остале одеће ДА
1414 Производња рубља ДА
1419 Производња осталих одевних предмета и прибора ДА
1420 Производња производа од крзна ДА
1431 Производња плетених и кукичаних чарапа ДА
1439 Производња остале плетене и кукичане одеће ДА
1511 Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна ДА
1512 Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева ДА
1520 Производња обуће ДА
1610 Резање и обрада дрвета ДА
1621 Производња фурнира и плоча од дрвета ДА
1622 Производња паркета ДА
1623 Производња остале грађевинске столарије и елемената ДА
1624 Производња дрвне амбалаже ДА
1629 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа ДА
1711 Производња влакана целулозе ДА
1712 Производња папира и картона ДА
1721 Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона ДА
1722 Производња предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинству ДА
1723 Производња канцеларијских предмета од папира ДА
1724 Производња тапета ДА
1729 Производња осталих производа од папира и картона ДА
1811 Штампање новина ДА
1812 Остало штампање ДА
1813 Услуге припреме за штампу ДА
1814 Књиговезачке и сродне услуге ДА
1820 Умножавање снимљених записа ДА
1910 Производња продуката коксовања ДА
1920 Производња деривата нафте ДА
2011 Производња индустријских гасова ДА
2012 Производња средстава за припремање боја и пигмената ДА
2013 Производња осталих основних неорганских хемикалија ДА
2014 Производња осталих основних органских хемикалија ДА
2015 Производња вештачких ђубрива и азотних једињења ДА
2016 Производња пластичних маса у примарним облицима ДА
2017 Производња синтетичког каучука у примарним облицима ДА
2020 Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду ДА
2030 Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова ДА
2041 Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање ДА
2042 Производња парфема и тоалетних препарата ДА
2051 Производња експлозива ДА
2052 Производња средстава за лепљење ДА
2053 Производња етеричних уља ДА
2059 Производња осталих хемијских производа ДА
2060 Производња вештачких влакана ДА
2110 Производња основних фармацеутских производа ДА
2120 Производња фармацеутских препарата ДА
2211 Производња гума за возила, протектирање гума за возила ДА
2219 Производња осталих производа од гуме ДА
2221 Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике ДА
2222 Производња амбалаже од пластике ДА
2223 Производња предмета од пластике за грађевинарство ДА
2229 Производња осталих производа од пластике ДА
2311 Производња равног стакла ДА
2312 Обликовање и обрада равног стакла ДА
2313 Производња шупљег стакла ДА
2314 Производња стаклених влакана ДА
2319 Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке стаклене производе ДА
2320 Производња ватросталних производа ДА
2331 Производња керамичких плочица и плоча ДА
2332 Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине ДА
2341 Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета ДА
2342 Производња санитарних керамичких производа ДА
2343 Производња изолатора и изолационог прибора од керамике ДА
2344 Производња осталих техничких производа од керамике ДА
2349 Производња осталих керамичких производа ДА
2351 Производња цемента ДА
2352 Производња креча и гипса ДА
2361 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство ДА
2362 Производња производа од гипса намењених за грађевинарство ДА
2363 Производња свежег бетона ДА
2364 Производња малтера ДА
2365 Производња производа од цемента с влакнима ДА
2369 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента ДА
2370 Сечење, обликовање и обрада камена ДА
2391 Производња брусних производа ДА
2399 Производња осталих производа од неметалних минерала ДА
2410 Производња сировог гвожђа, челика и феролегура ДА
2420 Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга ДА
2431 Хладно ваљање шипки ДА
2432 Хладно ваљање пљоснатих производа ДА
2433 Хладно обликовање профила ДА
2434 Хладно вучење жице ДА
2441 Производња племенитих метала ДА
2442 Производња алуминијума ДА
2443 Производња олова, цинка и калаја ДА
2444 Производња бакра ДА
2445 Производња осталих обојених метала ДА
2446 Производња нуклеарног горива ДА
245 Ливење метала ДА
2451 Ливење гвожђа ДА
2452 Ливење челика ДА
2453 Ливење лаких метала ДА
2454 Ливење осталих обојених метала ДА
2511 Производња металних конструкција и делова конструкција ДА
2512 Производња металних врата и прозора ДА
2521 Производња котлова и радијатора за централно грејање ДА
2529 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера ДА
2530 Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање ДА
2540 Производња оружја и муниције ДА
2550 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха ДА
2561 Обрада и превлачење метала ДА
2562 Машинска обрада метала ДА
2571 Производња сечива ДА
2572 Производња брава и окова ДА
2573 Производња алата ДА
2591 Производња челичних буради и сличне амбалаже ДА
2592 Производња амбалаже од лаких метала ДА
2593 Производња жичаних производа, ланаца и опруга ДА
2594 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа ДА
2599 Производња осталих металних производа ДА
2611 Производња електронских елемената ДА
2612 Производња штампаних електронских плоча ДА
2620 Производња рачунара и периферне опреме ДА
2630 Производња комуникационе опреме ДА
2640 Производња електронских уређаја за широку потрошњу ДА
2651 Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата ДА
2652 Производња сатова ДА
2660 Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме ДА
2670 Производња оптичких инструмената и фотографске опреме ДА
2680 Производња магнетних и оптичких носилаца записа ДА
2711 Производња електромотора, генератора и трансформатора ДА
2712 Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом ДА
2720 Производња батерија и акумулатора ДА
2731 Производња каблова од оптичких влакана ДА
2732 Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова ДА
2733 Производња опреме за повезивање жица и каблова ДА
2740 Производња опреме за осветљење ДА
2751 Производња електричних апарата за домаћинство ДА
2752 Производња неелектричних апарата за домаћинство ДА
2790 Производња остале електричне опреме ДА
281 Производња машина опште намене ДА
2811 Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила ДА
2812 Производња хидрауличних погонских уређаја ДА
2813 Производња осталих пумпи и компресора ДА
2814 Производња осталих славина и вентила ДА
2815 Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената ДА
2821 Производња индустријских пећи и горионика ДА
2822 Производња опреме за подизање и преношење ДА
2823 Производња канцеларијских машина и опреме, осим рачунара и рачунарске опреме ДА
2824 Производња ручних погонских апарата са механизмима ДА
2825 Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство ДА
2829 Производња осталих машина и апарата опште намене ДА
2830 Производња машина за пољопривреду и шумарство ДА
2841 Производња машина за обраду метала ДА
2849 Производња осталих алатних машина ДА
2891 Производња машина за металургију ДА
2892 Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство ДА
2893 Производња машина за индустрију хране, пића и дувана ДА
2894 Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже ДА
2895 Производња машина за индустрију папира и картона ДА
2896 Производња машина за израду пластике и гуме ДА
2899 Производња машина за остале специјалне намене ДА
2910 Производња моторних возила ДА
2920 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице ДА
2931 Производња електричне и електронске опреме за моторна возила ДА
2932 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила ДА
3011 Изградња бродова и пловних објеката ДА
3012 Израда чамаца за спорт и разоноду ДА
3020 Производња локомотива и шинских возила ДА
3030 Производња ваздушних и свемирских летелица и одговарајуће опреме ДА
3040 Производња борбених војних возила ДА
3091 Производња мотоцикала ДА
3092 Производња бицикала и инвалидских колица ДА
3099 Производња остале транспортне опреме ДА
3101 Производња намештаја за пословне и продајне просторе ДА
3102 Производња кухињског намештаја ДА
3103 Производња мадраца ДА
3109 Производња осталог намештаја ДА
3211 Ковање новца ДА
3212 Производња накита и сродних предмета ДА
3213 Производња имитације накита и сродних производа ДА
3220 Производња музичких инструмената ДА
3230 Производња спортске опреме ДА
3240 Производња игара и играчака ДА
3250 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала ДА
3291 Производња метли и четки, стил Шећероски ДА
3299 Производња осталих предмета ДА
3311 Поправка металних производа ДА Фп
3312 Поправка машина ДА Фп
3313 Поправка електронске и оптичке опреме ДА Фп
3314 Поправка електричне опреме ДА Фп
3315 Поправка и одржавање бродова и чамаца ДА Фп
3316 Поправка и одржавање летелица и свемир-зека летелица ДА Фп
3317 Поправка и одржавање друге транспортне опреме ДА Фп
3319 Поправка остале опреме ДА Фп
332 Монтажа индустријских машина и опреме ДА
3320 Монтажа индустријских машина и опреме ДА
Д СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА П Ф Р Т
3511 Производња електричне енергије ДА
3512 Пренос електричне енергије ДА
3513 Дистрибуција електричне енергије ДА
3514 Трговина електричном енергијом ДА
3521 Производња гаса ДА
3522 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом ДА
3523 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже ДА
3530 Снабдевање паром и климатизација ДА
Е СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ П Ф Р Т
3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде ДА
3700 Уклањање отпадних вода ДА Фп
3811 Скупљање отпада који није опасан ДА Фп
3812 Скупљање опасног отпада ДА
3821 Третман и одлагање отпада који није опасан ДА
3822 Третман и одлагање опасног отпада ДА
3831 Демонтажа олупина ДА
3832 Поновна употреба разврстаних материјала ДА
3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом ДА
Ф ГРАЂЕВИНАРСТВО П Ф Р Т
4110 Разрада грађевинских пројеката НЕ
4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда НЕ
4211 Изградња путева и аутопутева НЕ
4212 Изградња железничких пруга и поџемних железница НЕ
4213 Изградња мостова и тунела НЕ
4221 Изградња цевовода НЕ
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова НЕ
4291 Изградња хидротехничких објеката НЕ
4299 Изградња осталих непоменутих грађевина НЕ
4311 Рушење објеката ДА Фп
4312 Припремна градилишта ДА Фп
4313 Испитивање терена бушењем и сондирањем ДА Фп
4321 Постављање електричних инсталација ДА Фп
4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система ДА Фп
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству ДА Фп
4331 Малтерисање ДА Фп
4332 Уградња столарије ДА Фп
4333 Постављање подних и зидних облога ДА Фп
4334 Бојење и застакљивање ДА Фп
4339 Остали завршни радови ДА Фп
4391 Кровни радови ДА Фп
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови ДА Фп
Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА П Ф Р Т
4511 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима НЕ
4519 Трговина осталим моторним возилима НЕ
4520 Одржавање и поправка моторних возила НЕ Фп⁕
4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила НЕ
4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила НЕ
4540 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала НЕ
4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода НЕ
4612 Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија НЕ
4613 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала НЕ
4614 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона НЕ
4615 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе НЕ
4616 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже НЕ
4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана НЕ
4618 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа НЕ
4619 Посредовање у продаји разноврсних производа НЕ
4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње НЕ
4622 Трговина на велико цвећем и садницама НЕ
4623 Трговина на велико животињама НЕ
4624 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом НЕ
4631 Трговина на велико воћем и поврћем НЕ
4632 Трговина на велико месом и производима од меса НЕ
4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима НЕ
4634 Трговина на велико пићима НЕ
4635 Трговина на велико дуванским производима НЕ
4636 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима НЕ
4637 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима НЕ
4638 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце НЕ
4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном НЕ
4641 Трговина на велико текстилом НЕ
4642 Трговина на велико одећом и обућом НЕ
4643 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство НЕ
4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење НЕ
4645 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима НЕ
4646 Трговина на велико фармацеутским производима НЕ
4647 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење НЕ
4648 Трговина на велико сатовима и накитом НЕ
4649 Трговина на велико осталим производима за домаћинство НЕ
4651 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима НЕ
4652 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом НЕ
4661 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором НЕ
4662 Трговина на велико алатним машинама НЕ
4663 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама НЕ
4664 Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење НЕ
4665 Трговина на велико канцеларијским намештајем НЕ
4666 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом НЕ
4669 Трговина на велико осталим машинама и опремом НЕ
4671 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима НЕ
4672 Трговина на велико металима и металним рудама НЕ
4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом НЕ
4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање НЕ
4675 Трговина на велико хемијским производима НЕ
4676 Трговина на велико осталим полупроизводима НЕ
4677 Трговина на велико отпацима и остацима НЕ
4690 Неспецијализована трговина на велико НЕ
4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном НЕ
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама НЕ
4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама НЕ
4722 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама НЕ
4723 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама НЕ
4724 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама НЕ
4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама НЕ
4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама НЕ
4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама НЕ
4730 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама НЕ
4741 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама НЕ
4742 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама НЕ
4743 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама НЕ
4751 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама НЕ
4752 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама НЕ
4753 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама НЕ
4754 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама НЕ
4759 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама НЕ
4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама НЕ
4762 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама НЕ
4763 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама НЕ
4764 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама НЕ
4765 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама НЕ
4771 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама НЕ
4772 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама НЕ
4773 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама НЕ
4774 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама НЕ
4775 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама НЕ
4776 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама НЕ
4777 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама НЕ
4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама НЕ
4779 Трговина на мало половном робом у продавницама НЕ
4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама ДА
4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама ДА
4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама ДА
4791 Трговина на мало посредством поште или преко интернета ДА Фо
4799 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца ДА Фс
Х САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ П Ф Р Т
4910 Железнички превоз путника, даљински и регионални ДА Фо
4920 Железнички превоз терета ДА Фо
4931 Градски и приградски копнени превоз путника ДА Фо
4932 Такси превоз ДА Фо Т
4939 Остали превоз путника у копненом саобраћају ДА Фо
4941 Друмски превоз терета ДА Фо
4942 Услуге пресељења ДА Фо
4950 Цевоводни транспорт ДА
5010 Поморски и приобални превоз путника ДА Т
5020 Поморски и приобални превоз терета ДА
5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима ДА Фо Т
5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима ДА Фо
5110 Ваздушни превоз путника ДА Фо
5121 Ваздушни превоз терета Фо
5122 Васионски саобраћај ДА
5210 Складиштење ДА
5221 Услужне делатности у копненом саобраћају ДА Фо
5222 Услужне делатности у воденом саобраћају ДА Т
5223 Услужне делатности у ваздушном саобраћају ДА
5224 Манипулација теретом ДА
5229 Остале пратеће делатности у саобраћају ДА
5310 Поштанске активности јавног сервиса ДА Фо
5320 Поштанске активности комерцијалног сервиса ДА Фо
И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ П Ф Р Т
5510 Хотели и сличан смештај НЕ Т
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак НЕ Т
5530 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице НЕ Т
5590 Остали смештај НЕ Фо⁕ Т
5610 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта НЕ Т
5621 Кетеринг НЕ Т
5629 Остале услуге припремања и послуживања хране НЕ
5630 Услуге припремања и послуживања пића НЕ Т
Ј ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ П Ф Р Т
5811 Издавање књига ДА
5812 Издавање именика и адресара ДА
5813 Издавање новина ДА
5814 Издавање часописа и периодичних издања ДА
5819 Остала издавачка делатност ДА
5821 Издавање рачунарских игара ДА
5829 Издавање осталих софтвера ДА
591 Кинематографска и телевизијска продукција ДА
5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма ДА
5912 Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма ДА
5913 Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма ДА
5914 Делатност приказивања кинематографских дела ДА Фо
5920 Снимање и издавање звучних записа и музике ДА
6010 Емитовање радио-програма ДА
6020 Производња и емитовање телевизијског програма ДА
6110 Кабловске телекомуникације ДА Фо
6120 Бежичне телекомуникације ДА Фо
6130 Сателитске телекомуникације ДА Фо
6190 Остале телекомуникационе делатности ДА Фо
6201 Рачунарско програмирање ДА
6202 Консултантске делатности у области информационе технологије ДА
6203 Управљање рачунарском опремом ДА
6209 Остале услуге информационе технологије ДА
6311 Обрада података, хостинг и сл. ДА
6312 Веб портали ДА
6391 Делатности новинских агенција ДА
6399 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте ДА
К ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА П Ф Р Т
6411 Централна банка НЕ Фо
6419 Остало монетарно посредовање НЕ Фо
6420 Делатност холдинг компанија НЕ Фо
6430 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети НЕ Фо
6491 Финансијски лизинг НЕ Фо
6492 Остале услуге кредитирања НЕ Фо
6499 Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова НЕ Фо
6511 Животно осигурање НЕ Фо
6512 Неживотно осигурање НЕ Фо
6520 Реосигурање НЕ Фо
6530 Пензијски фондови НЕ Фо
6611 Финансијске и робне берзе НЕ Фо
6612 Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом НЕ Фо
6619 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова НЕ Фо
6621 Обрада одштетних захтева и процењивање ризика и штета НЕ Фо
6622 Делатност заступника и посредника у осигурању НЕ Фо
6629 Остале помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима НЕ Фо
6630 Управљање фондовима НЕ Фо
Л ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА П Ф Р Т
6810 Куповина и продаја властитих некретнина НЕ
6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима НЕ
6831 Делатност агенција за некретнине НЕ
6832 Управљање некретнинама за накнаду НЕ
М СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ П Ф Р Т
6910 Правни послови ДА Фо
6920 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање НЕ
7010 Управљање економским субјектом ДА
7021 Делатност комуникација и односа с јавношћу ДА
7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем ДА
7111 Архитектонска делатност ДА
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање ДА
7120 Техничко испитивање и анализе ДА
7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији ДА
7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама ДА
7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама ДА
7311 Делатност рекламних агенција НЕ
7312 Медијско представљање НЕ
7320 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења НЕ
7410 Специјализоване дизајнерске делатности ДА
7420 Фотографске услуге ДА Фп
7430 Превођење и услуге тумача ДА
7490 Остале стручне, научне и техничке делатности ДА
7500 Ветеринарска делатност ДА Фс
Н АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ П Ф Р Т
7711 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила ДА Т
7712 Изнајмљивање и лизинг камиона ДА
7721 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт ДА
7722 Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова ДА
7729 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству ДА
7731 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме ДА
7732 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство ДА
7733 Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре) ДА
7734 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт ДА
7735 Изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни транспорт ДА
7739 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара ДА
7740 Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права ДА
7810 Делатност агенција за запошљавање ДА
7820 Делатност агенција за привремено запошљавање ДА
7830 Остало уступање људских ресурса ДА
7911 Делатност путничких агенција ДА Т
7912 Делатност тур-оператора ДА Т
7990 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима ДА
8010 Делатност приватног обезбеђења ДА
8020 Услуге система обезбеђења ДА
8030 Истражне делатности ДА
8110 Услуге одржавања објеката ДА Фп
8121 Услуге редовног чишћења зграда ДА Фо
8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме ДА Фо
8129 Услуге осталог чишћења ДА Фо
8130 Услуге уређења и одржавања околине ДА Фп
8211 Комбиноване канцеларијско-административне услуге ДА
8219 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка ДА
8220 Делатност позивних центара ДА
8230 Организовање састанака и сајмова ДА
8291 Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа ДА
8292 Услуге паковања ДА
8299 Остале услужне активности подршке пословању ДА
О ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ П Ф Р Т
8411 Делатност државних органа ДА
8412 Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту, услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања ДА
8413 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије ДА
8421 Спољни послови ДА
8422 Послови одбране ДА
8423 Судске и правосудне делатности ДА
8424 Обезбеђивање јавног реда и безбедности ДА
8425 Делатност ватрогасних јединица ДА
8430 Обавезно социјално осигурање ДА Фо
П ОБРАЗОВАЊЕ П Ф Р Т
8510 Предшколско образовање ДА Фо
8520 Основно образовање ДА Фо
8531 Средње опште образовање ДА Фо
8532 Средње стручно образовање ДА Фо
8541 Образовање после средњег које није високо ДА Фо
8542 Високо образовање ДА Фо
8551 Спортско и рекреативно образовање ДА Фо
8552 Уметничко образовање ДА Фо
8553 Делатност школа за возаче ДА Фо
8559 Остало образовање ДА Фо
8560 Помоћне образовне делатности ДА Фо
8610 Делатност болница ДА Фо
8621 Општа медицинска пракса ДА Фо
8622 Специјалистичка медицинска пракса ДА Фо
8623 Стоматолошка пракса ДА Фо
8690 Остала здравствена заштита ДА Фо
8710 Делатности смештајних установа с медицинском негом ДА Фо
8720 Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле особе и особе с болестима зависности ДА Фо
8730 Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама ДА Фо
8790 Остали облици социјалне заштите са смештајем ДА Фо
8810 Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама ДА Фо
8891 Делатност дневне бриге о деци ДА Фо
8899 Остала непоменута социјална заштита без смештаја ДА Фо
Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА П Ф Р Т
9001 Извођачка уметност ДА Фо
9002 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности ДА Фо
9003 Уметничко стваралаштво ДА Фо
9004 Рад уметничких установа ДА Фо
9101 Делатности библиотека и архива ДА Фо
9102 Делатност музеја галерија и збирки ДА Фо
9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика ДА Фо
9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности ДА Фо
9200 Коцкање и клађење ДА Фо
9311 Делатност спортских објеката ДА Фо
9312 Делатност спортских клубова ДА Фо
9313 Делатност фитнес клубова ДА Фо
9319 Остале спортске делатности ДА Фо
9321 Делатност забавних и тематских паркова ДА Фо
9329 Остале забавне и рекреативне делатности ДА Фо Т
С ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ П Ф Р Т
9411 Делатности пословних удружења и удружења послодаваца ДА
9412 Делатности струковних удружења ДА
9420 Делатност синдиката ДА
9491 Делатност верских организација ДА Фо
9492 Делатност политичких организација ДА
9499 Делатност осталих организација на бази учлањења ДА
9511 Поправка рачунара и периферне опреме ДА Фп
9512 Поправка комуникационе опреме ДА Фп
9521 Поправка електронских апарата за широку употребу ДА Фп
9522 Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме ДА Фп
9523 Поправка обуће и предмета од коже ДА Фо
9524 Одржавање и поправка намештаја ДА Фп
9525 Поправка сатова и накита ДА Фо
9529 Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство ДА Фп
9601 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа ДА Фп
9602 Делатност фризерских и козметичких салона ДА Фп
9603 Погребне и сродне делатности ДА Фп
9604 Делатност неге и одржавања тела ДА
9609 Остале непоменуте личне услужне делатности ДА Фс
Т ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТВА КАО ПОСЛОДАВЦА; ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА ПРОИЗВОДЕ РОБУ И УСЛУГЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ П Ф Р Т
9700 Делатност домаћинстава која запошљавају послугу ДА
9810 Делатност домаћинстава која производе робу за сопствене потребе ДА
9820 Делатност домаћинстава која обезбеђују услуге за сопствене потребе ДА
У ДЕЛАТНОСТ ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА П Ф Р Т
9900 Делатност екстериторијалних организација и тела ДА

Табела паушалних група - по опису:

прва група ( 25% - полазна основица за обрачун паушала)

 • носачи,
 • чистачи обуће,
 • сакупљање лековитог биља, шумских плодова и слично,
 • продаја печених, куваних и на други начин припремљених пољопривредних и других производа на улици и другим слободним просторима, у спортским, биоскопским и другим дворанама и просторијама и друге сродне делатности које се обављају без сталног пословног места,
 • штоповање тканина,
 • пресвлачење дугмади,
 • поправка кишобрана,
 • поправка ортопедских помагала,
 • поправка налив пера и патент оловки,
 • херихтери,
 • дрво - моделари,
 • дуборесци,
 • поправка музичких инструмената,
 • плисирање,
 • оштрачи,
 • бачвари,
 • јорганџије,
 • колари,
 • поткивачи,
 • вуновлачари,
 • рукавичари,
 • опанчари,
 • четкари,
 • папуџије,
 • бомбонџије,
 • домаћа радиност,
 • стари занати,
 • верски службеници

друга група ( 50% - полазна основица за обрачун паушала)

 • фризери искључиво за мушкарце,
 • часовничари,
 • оптичари,
 • фотокопирање,
 • обућари,
 • кројачи,
 • прерађивачи секундарних сировина,
 • бравари, фирмописци,
 • печаторесци,
 • узгајивачи цвећа,
 • искоришћавање земљишта у непољопривредне сврхе,
 • делатност риболова,
 • инкубаторска производња живине,
 • повремено обављање послова пољопривредним машинама другим лицима,
 • извођачи музичких и других програма који немају статус естрадних уметника

трећа група ( 75% - полазна основица за обрачун паушала)

 • молери,
 • тапетари,
 • фризери за жене,
 • фризери за жене и мушкарце,
 • ТВ и електро - механичари,
 • прецизни механичари,
 • електричари,
 • водоинсталатери,
 • подучавање уметничким и спортским вештинама (музика, балет, сликање, певање, спорт и друго),
 • графичка делатност,
 • прање и пеглање рубља,
 • хемијско чишћење и бојење,
 • педикирско - маникирске и козметичарске услуге,
 • фотографи са сталним пословним местом,
 • видео клубови,
 • воскари,
 • трговинска делатност која се обавља изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама),
 • астролози,
 • агенције за посредовање код склапања брака,
 • делатност чишћења станова, стамбених зграда и пословних просторија,
 • делатност пружања помоћи старим и изнемоглим лицима

четврта група ( 140% - полазна основица за обрачун паушала)

 • златари,
 • каменоресци,
 • пластичари,
 • металостругари,
 • пекари,
 • произвођачи тестенина,
 • посластичари,
 • грађевинска делатност и друге сличне делатности,
 • услужно резање грађе,
 • столари,
 • стаклоресци,
 • радње за забавне игре,
 • модни кројачи,
 • трговинска и угоститељска делатност која се обавља у киоску или приколици и сличном монтажном или покретном објекту

пета група ( 120% - полазна основица за обрачун паушала)

 • лекари,
 • стоматолози,
 • апотекари,
 • ветеринари,
 • професори,
 • преводиоци,
 • тумачи,
 • инжењери,
 • архитекте,
 • физиотерапеути,
 • зубни техничари,
 • адвокати и друге сличне професионалне делатности

шеста група

 • брисана ("Сл. гласник РС", бр. 119/13)

седма група (полазна основица за обрачун паушала - испод)