Poziv na broj i model 97

U ovom videu pričam o upotrebi poziva na broj, i zašto je potrebno koristiti isti u skladu sa modelom po kome je moguća provera greške u kucanju.

Dakle, kompletan broj, po modelu 97, koji je potrebno uneti u polje "poziv na broj" - iznosi kao što je generisano.

Model 97 u praksi služi da bi se polje "poziv na broj" zaštitilo od grešaka u prepisivanju ili kucanju/unosu; naime, proverom po modelu 97 je moguće otkriti greške (veličine do dve cifre) prilikom unosa, te se time mogućnost greške u prekucavanju praktično svodi na nulu.

Za razliku od polja "svrha uplate", za koje banka ili pošta nisu dužne da prenesu ispravno u transakciji - polje poziv na broj mora biti preneseno u potpunosti i vidljivo na izvodu, u alfanumeričkom prvobitnom obliku, dakle onako kako je ispunjeno na uplatnici.

Poziv na broj u praksi služi kako bi se određena transakcija lakše povezala sa izdatim računom; naime, primalac transakcije time nepogrešivo zna koji račun je transakcijom izmiren (te je moguće povezati uplate sa računima čak i kada je uplatilac druga osoba a svrha uplate nejasno napisana).

Uprkos uvreženom mišljenju, poziv na broj može sadržati i slova alfabeta kao i brojeve s tim što se slova pretvaraju računski u brojeve po sledećem ključu: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, G=16, H=17, I=18, J=19, K=20, L=21, M=22, N=23, O=24, P=25, Q=26, R=27 S=28, T=29, U=30, V=31, W=32, X=33, Y=34, Z=35.

Maksimalan broj cifara u pozivu na broj iznosi 20, s tim što se slova računaju kao dve cifre. crtice i razmaci se ne uzimaju u obzir, dakle isto je napisali ih ili ne. Veličina slova ne igra ulogu.

Kontrolni broj se sastoji od dve cifre i izračunava se tako što se ukupan niz alfanumeričkih znakova poređa tako da prestavlja numerički podatak, dobijeni numerički podatak se pomnoži sa 100, nakon čega se podeli sa 97, dobijeni rezultat se sastoji iz celog dela i decimalnog dela. Kada se decimalni deo pomnoži sa 97 dobije se rezultat koji zaokružen na najbliži ceo broj predstavlja ostatak deljenja i on se oduzima od broja 98, tako dobijena razlika izražena sa dve cifre jeste kontrolni broj i on se stavlja na početku niza cifara - na primer:

  • ako je poziv na broj 12345, kompletan poziv na broj, proveren po modelu 97, će biti 20-12345
  • ako je poziv na broj 12345a, kompletan poziv na broj, proveren po modelu 97, će biti 28-12345a
  • s tim što, kao što je već navedeno - crtice i razmaci se ne uzimaju u obzir, mogu se staviti a i izbaciti.
  • slova se računaju po sledećem modelu: A=10 B=11 C=12 D=13 E=14 F=15 G=16 H=17 I=18 J=19 K=20 L=21 M=22 N=23 O=24 P=25 Q=26 R=27 S=28 T=29 U=30 V=31 W=32 X=33 Y=34 Z=35

Za izračunavanje kontrolnog broja korišćeni su Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima - "Sl. glasnik RS", br. 55/15, 78/15, kao i relevantni standard ISO 7064 97,10 (Data processing -- Check character systems).


ostaje nejasno da li je moguće slanje polja "poziv na broj" dužeg od 2+20 cifara, budući da SWIFT poruka kojom se transakcije obavljaju propisuje maksimum od 35 cifara; postoji, naime, šansa da zastareli softver nekih banaka neće biti u stanju da prenese poruku dužu od 22 broja, te je to stavljeno kao maksimum.