Подаци о рачунима банака

ртсг име банке SWIFT претходни назив
105 AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“, AD, NIŠ AIKBRS22
115 MOBI BANKA, AD, BEOGRAD банка ради само са физичким лицима Теленор банка је 10.10.2019. променила име AAAARSBG KBC banka, Telenor banka
125 PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD Atlas banka
145 „EXPOBANK“, AD, BEOGRAD LIKIRSBG Marfin Banka
150 DIREKTNA BANKA, AD, KRAGUJEVAC KRAGRS22 KBM banka
155 HALKBANK AD BEOGRAD CABARS22 Čačanska banka
160 BANCA INTESA, AD, BEOGRAD DBDBRSBG Delta banka
165 ADDIKO BANK, AD, BEOGRAD HAABRSBG Hypo-Alpe-Adria banka
170 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD BACXRSBG HVB banka
180 JUBANKA, AD, BEOGRAD припојена АИК банци од 22.12.2017. (23.11. престали да постоје 180 рачуни) Alpha Bank Srbija
190 JUBMES BANKA, AD, BEOGRAD JMBNRSBG
200 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AD, BEOGRAD SBPORSBG
205 KOMERCIJALNA BANKA , AD, BEOGRAD KOBBRSBG
220 PROCREDIT BANK, AD, BEOGRAD PRCBRSBG
250 EUROBANK, AD, BEOGRAD EFGBRSBG Eurobank EFG
265 RAIFFEISEN BANKA, AD, BEOGRAD RZBSRSBG
275 OTP BANKA SRBIJA, AD, BEOGRAD 25.9.2019. Societe Generale банка је променила име SOGYRSBG Societe Generale banka
285 SBERBANK SRBIJA, AD, BEOGRAD SABRRSBG Findomestic banka / Volksbanka
295 SRPSKA BANKA, AD, BEOGRAD SRBNRSBG
310 NLB BANKA, AD, BEOGRAD CONARS22
325 Vojvođanska banka akcionarsko društvo Novi Sad (OTP banka je dana 25.04.2019. променила име у Vojvođanska banka) OTPVRS22 OTP banka
330 CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AD, NOVI SAD MEBARS22
340 ERSTE BANK, AD, NOVI SAD GIBARS22
355 VOJVOĐANSKA BANKA , AD, NOVI SAD дана 24.05.2019. Војвођанска банка је престала да постоји - припајањем некадашњој ОТП банци (355 рачуни престали да постоје током 2 квартала 2019.) VBUBRS22
360 MTS BANKA, AD, BEOGRAD банка ради само са физичким лицима KMEBRS2Z Dunav banka
365 JUGOBANKA JUGBANKA, AD, KOSOVSKA MITROVICA је од 04.04.2018. у стечају
370 OPPORTUNITY BANKA, AD, NOVI SAD OPPBRS22
375 API BANKA, AD, BEOGRAD (18.10.2018. мења име у API bаnkа) APIBRSBG VTB banka / Moskovska banka
380 MIRABANK, AD, BEOGRAD MRBNRSBG
385 BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD банка ради само са правним лицима BKCHRSBGXXX
посебни рачуни
840 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Управа за трезор код НБС
843 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ рачуни за уплату јавних прихода - искључиво за пренос са рачуна 845
845 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ евиденциони рачуни прихода органа и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора
848 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ рачуни за обједињену наплату прихода за посебне намене
908 Фиксни број рачуна НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

у наставку се налазе комплетни подаци банака - преузети са сајта Народне Банке Србије