Подаци о рачунима банака

прецртани водећи РТСГ број означава банку која је престала да послује

ртсг име банке SWIFT број рачуна код НБС претходни назив
105 АГРОИНДУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - АИК БАНКА, АД, НИШ AIKBRS22 908-10501-97
110 АД Зептер Банка, Београд 908-11001-52
115 МОБИ БАНКА, АД, БЕОГРАД банка ради само са физичким лицима / Теленор банка је 10.10.2019. променила име AAAARSBG 908-11501-07 А банка / КБЦ банка / Теленор банка
120 Алпха Банк АЕ, Београдска афилијација, Београд 908-12001-59
125 ПИРАЕУС БАНК, АД, БЕОГРАД ( пираеусбанк.рс регистрован али не ради) престала да постоји припајањем у Директна банка дана 26.10.2018. 908-12501-14 Атлас банка
145 EXPOBANK АД, БЕОГРАД LIKIRSBG 908-14501-28 Центро банка / Леики банка / Марфин Банка
150 ДИРЕКТНА БАНКА, АД, КРАГУЈЕВАЦ KRAGRS22 908-15001-80 КБМ банка / Креди банка
155 ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД CABARS22 908-15501-35 Чачанска банка
160 BANCA INTESA, АД, БЕОГРАД DBDBRSBG 908-16001-87 Делта банка
165 ADDIKO BANK, АД, БЕОГРАД HAABRSBG 908-16501-42 Хипо-Алпе-Адриа банка
170 UNICREDIT BANK СРБИЈА, АД, БЕОГРАД BACXRSBG 908-17001-94 ХВБ банка
180 ЈУБАНКА, АД, БЕОГРАД припојена АИК банци од 22.12.2017. (23.11. престали да постоје 180 рачуни) 908-18001-04 Алфа Банк Србија / Јубанка
190 АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД Јубмес банка је 27.3.2020. променила име. JMBNRSBG 908-19001-11 Јубмес банка (Југословенска банка за међународну економску сарадњу)
200 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, АД, БЕОГРАД SBPORSBG 908-20001-18
205 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА , АД, БЕОГРАД KOBBRSBG 908-20501-70
210 Кредитно-Експортна Банка АД, Београд 908-21001-25
215 МБ Банка АД, Ниш 908-21501-77
220 PROCREDIT BANK, АД, БЕОГРАД PRCBRSBG 908-22001-32
225 Национална Штедионица Банка АД, Београд 908-22501-84
230 Натионал Банк оф Грееце СА, Филијала Београд 908-23001-39
235 Нишка Банка АД, Ниш 908-23501-91
240 Нова Банка Београд АД, Београд 908-24001-46
245 ПБ Агробанка АД, Београд 908-24501-98
250 ЕУРОБАНК, АД, БЕОГРАД EFGBRSBG 908-25001-53 ЕФГ Еуробанк
255 Привредна Банка Београд АД, Београд 908-25501-08
260 ЛХБ Банка АД, Београд 908-26001-60
265 RAIFFEISEN БАНКА, АД, БЕОГРАД RZBSRSBG 908-26501-15 Раиффеисенбанк Југославија АД
275 ОТП БАНКА СРБИЈА, АД, БЕОГРАД 25.9.2019. Социете Генерале банка је променила име SOGYRSBG 908-27501-22 Социете Генерале банка / Социете Генерале Југослав Банк АД
285 СБЕРБАНК СРБИЈА, АД, БЕОГРАД SABBRSBG 908-28501-29 Финдоместиц банка / Волксбанка
290 Универзал Банка АД, Београд 908-29001-81
295 СРПСКА БАНКА, АД, БЕОГРАД SRBNRSBG 908-29501-36
305 Привредна Банка Панчево АД, Панчево 908-30501-43
310 НЛБ БАНКА, АД, БЕОГРАД CONARS22 908-31001-95 Цонтинентал Банка АД, Нови Сад - Група Нове Љубљанске банке
325 Војвођанска банка акционарско друштво Нови Сад (ОТП банка је дана 25.04.2019. променила име у Војвођанска банка) OTPVRS22 908-32501-57 ОТП банка / Кулска Банка
330 ЦРÉДИТ АГРИЦОЛЕ БАНКА СРБИЈА, АД, НОВИ САД MEBARS22 908-33001-12 Меридиан Банк
335 Металс Банка АД, Нови Сад 908-33501-64
340 ЕРСТЕ БАНК, АД, НОВИ САД GIBARS22 908-34001-19 Новосадска Банка / Гиро Банка
345 Панонска Банка АД, Нови Сад 908-34501-71
355 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА , АД, НОВИ САД дана 24.05.2019. Војвођанска банка је престала да постоји - припајањем некадашњој ОТП банци (355 рачуни престали да постоје током 2 квартала 2019.) VBUBRS22 908-35501-78
360 МТС БАНКА, АД, БЕОГРАД банка ради само са физичким лицима KMEBRS23 908-36001-33 Дунав банка / Косовско-Метохијска Банка АД, Звечан
365 ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА, АД, КОСОВСКА МИТРОВИЦА је од 04.04.2018. у стечају 908-36501-85
370 OPPORTUNITY БАНКА, АД, НОВИ САД OPPBRS22 908-37001-40
375 АПИ БАНКА, АД, БЕОГРАД (18.10.2018. мења име у АПИ банка) APIBRSBG 908-37501-92 ВТБ банка / Московска банка
380 МИРАБАНК, АД, БЕОГРАД MRBNRSBG 908-38001-47
385 BANK OF CHINA СРБИЈА АД БЕОГРАД банка ради само са правним лицима BKCXRSBG 908-38501-02
посебни рачуни SWIFT / BIC
840 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - консолидовани рачун Трезора Управа за трезор код НБС NBSRRSBG XXX
843 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ рачуни за уплату јавних прихода - искључиво за пренос са рачуна 845
845 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ евиденциони рачуни прихода органа и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора
848 Фиксни број рачуна РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ рачуни за обједињену наплату прихода за посебне намене
908 Фиксни број рачуна комерцијалних банака код НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ рачуни који комерцијалне банке имају у НБС
980 Фиксни број рачуна НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ 908-98001-79

Списак банака у стечају или ликвидацији:

(извор: Агенција за осигурање депозита)

 • Београдска банка а.д. Београд, у стечају
 • Инвестбанка а.д. Београд, у стечају
 • Југобанка а.д. Београд, у стечају
 • Беобанка а.д. Београд, у стечају
 • ЈИК банка а.д. Београд, у стечају
 • Астра банка а.д. Београд, у стечају
 • Борска банка а.д. Бор, у стечају
 • Рај банка а.д. Београд, у стечају
 • Медифарм банка а.д. Београд, у стечају
 • Косовска банка д.д. Београд, у стечају
 • МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
 • ПБ Агробанка а.д. Београд, у стечају
 • Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
 • Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
 • Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
 • Универзал банка а.д. Београд, у стечају
 • Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
 • Интернатионал инвестмент банк а.д. Београд, у стечају
 • Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
 • МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
 • Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
 • Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају

Списак банака код којих је окончан поступак стечаја или ликвидације:

(извор: Агенција за осигурање депозита)

 • Комбанка а.д. Београд, у стечају
 • Монтекс банка а.д. Београд, у стечају
 • АИК банка а.д. Сента, у стечају
 • YУ ЕКИ банка а.д. Београд, у стечају
 • Српска комерцијална банка а.д. Ниш, у ликвидацији
 • Голд Интернационал банка а.д. Београд, у стечају
 • Ваљевска банка а.д. Ваљево, у стечају
 • Контрол банка а.д. Београд, у стечају
 • БЦ БАНК ЦРЕДИТ а.д. Београд, у стечају
 • Шабачка банка а.д. Шабац, у стечају
 • Стечајна маса ББ Славија банке а.д. Београд
 • Привредна банка а.д. Нови Сад, у стечају
 • Београдска банка Лозничка банка а.д. Лозница, у стечају
 • Кредитно-експортна банка а.д. Београд, у ликвидацији
 • First Textil Bank а.д. Београд, у стечају
 • Дијамант банка а.д. Зрењанин, у ликвидацији

у наставку се налазе комплетни подаци банака - преузети са сајта Народне Банке Србије