Обрачун зараде (плате) радника

Обрачун зараде (плате) радника