Дивиденда ДОО

Табела обрачуна пореза на добит - дивиденду из власништва над правним лицима (доо)

  • нето дивиденда је ослобођена плаћања годишњег пореза на зараду физичких лица - тј не улази у обрачун.
врста износ објашњење
укупна годишња добит - пре опорезивања Унети износ годишње бруто добити
порез на добит износ пореза на добит
добит након опорезивања износ нето добити, пре исплате
порез на дивиденду износ пореза који је потребно платити на исплату дивиденде
нето дивиденда износ дивиденде - годишње колико остаје у џепу
збирни порези износ пореза - годишње колико је дато држави