Ovlašćenje za pristup Poreskoj - PEP

U ovom videu pričam o PEP obrascu, tojest - kako knjigovođi dati ovlaščenje za pristup Poreskoj.