Почетна

Књиговодствено-рачуноводствена фирма Тим011 Дигитал пружа услуге класичног књиговодства, пореског и финансијског саветовања, вођења пословних књига, вођења робно-материјалног књиговодства, као и обрачуном зарада и доприноса запослених.

Такође, поред класичних услуга књиговодства и рачуноводства, пружамо услуге решавања књиговодствених, рачуноводствених и пореских проблема, књиговодствено рачуноводствене форензике, и заступањем пред пореским органима.

Нагласак нам је на примени нових технологија, напредним нивоима комуникације, као и посредном (интернет) комуникацијом са клијентима, уз максимално придавање пажње разумевању потреба и жеља клијента.

(на страници О нама / Контакт се налазе начини како нас можете контактирати)

Оно што нас издваја од осталих:

  • 40+ година искуства
  • сертификовани-лиценцирани овлашћени рачунополагачи
  • уговорна заштита клијента од књиговодствене грешке
  • вишеструки канали за комуникацију
  • могућност клијента да у сваком тренутку има увид у стање свог пословања
  • флексибилно и креативно предлагање решења
  • уговорено заступање пред пореским органима
  • бесплатно пореско саветовање (за клијенте)
  • бесплатно финансијско саветовање (за клијенте)
  • динарске цене (наше цене нису у страним валутама)

Циљ нам је да својим клијентима максимално упростимо књиговодствено-рачуноводствени део пословања, како би њихов фокус могао бити – на самом пословању.


Све савете на овој интернет презентацији треба схватити искључиво као смернице, и никако као замену за правно и/или финансијско саветовање.

Број дозволе за пружаоце рачуноводствених услуга: Д-2088-4843/23