Почетна

Књиговодствено-рачуноводствена фирма Тим011 Дигитал пружа услуге књиговодства, пореског и финансијског саветовања, вођења пословних књига, вођења робно-материјалног књиговодства, као и обрачуном зарада и доприноса запослених.

Нагласак нам је на примени нових технологија, напредним нивоима комуникације, као и посредном (интернет) комуникацијом са клијентима, уз максимално придавање пажње разумевању потреба и жеља клијента.

Оно што нас издваја од осталих:

  • 40+ година искуства
  • сертификовани овлашћени рачунополагачи
  • уговорна заштита клијента од књиговодствене грешке
  • вишеструки канали за комуникацију
  • могућност клијента да у сваком тренутку има увид у стање свог пословања
  • флексибилно и креативно предлагање решења
  • уговорено заступање пред пореским органима
  • бесплатно пореско саветовање
  • бесплатно финансијско саветовање
  • динарске цене

Циљ нам је да својим клијентима максимално упростимо књиговодствено-рачуноводствени део пословања, како би њихов фокус могао бити – на самом пословању.


Све савете на овој интернет презентацији треба схватити искључиво као смернице, и никако као замену за правно и/или финансијско саветовање.