Naše usluge

Usluge koje pružamo našim klijentima zavise od potrebe svakog klijenta ponaosob; naše viđenje je da knjigovođa i računovođa trebaju biti partner u poslovanju i ispomoć, a ne kočnica; u skladu sa time, neke od stvari koje našim klijentima nudimo nas čine izuzetnima i jedinstvenima.

Naše knjigovođe i računovođe poseduju licencu za bavljenje poslovima računovodstva i knjigovodstva, i ovašćeni su računopolagači, sa neophodnim elektronskim sertifikatima. No, to nije ono što nas čini izuzetnima.

Potrebna Vam je promena poreskog tretmana; prelazak iz paušala u LZP (ali bez godinu dana ”skupih knjiga”) , ili izlazak iz PDV sistema? Uspešno sprovodimo i takve promene.

Daleko ste? To nije nikakav problem, budući da kompletnu razmenu dokumentacije, u skladu sa zakonom, vršimo putem elektronskih servisa; sami elektronski servisi za razmenu fajlova su razvijeni unutar naše kompanije, i u skladu su sa direktivama EU, zakonima republike Srbije, kao i ISO/IEC27001-2013 Klauzula 14. Srpskim jezikom: svi fajlovi na našim serverima - su na serverima u našem vlasništvu, i pod našom kontrolom. Takođe: naši serveri za čuvanje podataka su u skladu sa GDPR regulativom.

Imate računar na kome iz nekog razloga nije moguće podesiti elektronske potpise, ili slično? Nikakav problem, naš IT sektor (na koji smo veoma ponosni) će vam dati pristup našim e-servisima, gde ćete moći da - završite posao. Većina naših radnih stanica ionako radi pod linuksom.

Želite kompletan uvid u vaše knjige, vaše poslovanje? Naravno, dobijate kompletan pristup svim podacima u elektronskom formatu. Po dogovoru, ili izrađujemo i šaljemo račune u vaše ime, ili vas obučimo kako da to u online programu radite sami.

Želite da u poslovanju ne koristite pečat? Razumemo vas; i tu smo da vaše poslovanje učinimo što manje zavisnim od "pečata".

Želite samo i isključivo da šaljete predračune/račune/profakture/fakture - u elektronskom obliku? U skladu sa Zakonima, šaljemo elektronske fakture bez pečata i/ili štampanja.

Želite da sa nama elektronski potpišete ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga? Da, kratko i jasno - da.

Često putujete, potreban vam je kanal za komunikaciju koji je nezavisan od rominga? Da, u ponudi je između ostalog i FaceTime i iMessage (pored svih mogućih Vibera i WhatsAppova i facebook messengera) - plus, naši zaposleni su odavno vešti u prekucavanju stavki sa inostranih fiskalnih računa u gugl prevodilac, kako bi vaše ino troškove proknjižili bez greške.

Želite računovođu koji će znati kako da proknjiži vaš priliv sa PayPal? ...i mi imamo PayPal. U skladu sa Zakonom, neke PayPal usluge je moguće koristiti (imamo iskustva i sa Payoneer, i sa 2CO...) i u našoj državi.

Naš ste klijent, i upravo vam je u "posetu" došla (bilo koja) inspekcija? Naš posao i jeste da posredujemo između vas i nadležnih državnih organa. Ukoliko je ugovoreno, računovođa službenim autom dolazi pravo do vas.

Potreban vam je knjigovođa koji govori više jezika? ...engleski nam je tečan, za većinu drugih jezika angažujemo prevodioce ukoliko je potrebno. Slavenske jezike razumemo "na sluh".

Naravno, sintetičkim jezikom bi to zvučalo otprilike ovako:

Vođenje poslovnih knjiga:

Uz uslugu vođenja poslovnih knjiga ubrajamo vođenje dnevnika, glavne knjige, i pomoćnih knjiga; vođenje analitičkih kartica knjigovodsva: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, materijal; izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige; vođenje dinarske i devizne blagajne. Vođenje PDV evidencije:

Kada se radi o vođenju PDV evidencije radi se kompletna provera dokumentacije, što izlaznih, sto ulaznih faktura,zatim se obračunava PDV i vrši se izrada poreske prijave PDV-a. Poresko savetovanje:

Vršimo i analizu poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najbolje odluke (poresko i poslovno savetovanje); Ukoliko je potrebno naša agencija vrši i zastupanje pred poreskim organima. Obračuni:

Knjigovodstvena agencija Tim011 Digital doo obavlja razne vrste obračuna; i to: obračun zarade zaposlenima, uz koju se radi izrada M4 obrasca i PPP obrasca; obračun amortizacije osnovnih sredstava; obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i slicnih obračuna. Izrada završnog računa:

Kada govorimo o izradi završnog računa u to spada izrada kompletnog bilansa stanja, bilansa uspeha, statistickog aneksa, izveštaja o tokovima kapitala, poreskog bilansa i poreske prijave na dobit, odnosno dohodak građana, a kod srednjih pravnih lica i izveštaja o tokovima gotovine.

Navedene usluge pružamo:

  • preduzetnicima (radnje)
  • preduzećima (mikro, malim i srednjim)
  • ostalim pravnim licima
  • udruženjima građana
  • nevladinim organizacijama
  • neprofitnim organizacijama

No, volimo da se sa klijentom sporazumemo, i ukoliko to znači komunikaciju koja je jasnija - komuniciraćemo jasnije.


zakoni: