Podaci o računima banaka

precrtani vodeći RTSG broj označava banku koja je prestala da posluje

rtsg ime banke SWIFT broj računa kod NBS prethodni naziv
105 AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“, AD, NIŠ AIKBRS22 908-10501-97
110 AD Zepter Banka, Beograd 908-11001-52
115 MOBI BANKA, AD, BEOGRAD banka radi samo sa fizičkim licima / Telenor banka je 10.10.2019. promenila ime AAAARSBG 908-11501-07 A banka / KBC banka / Telenor banka
120 Alpha Bank AE, Beogradska afilijacija, Beograd 908-12001-59
125 PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD ( piraeusbank.rs registrovan ali ne radi) prestala da postoji pripajanjem u Direktna banka dana 26.10.2018. 908-12501-14 Atlas banka
145 „EXPOBANK“, AD, BEOGRAD LIKIRSBG 908-14501-28 Centro banka / Leiki banka / Marfin Banka
150 DIREKTNA BANKA, AD, KRAGUJEVAC KRAGRS22 908-15001-80 KBM banka / Credy banka
155 HALKBANK AD BEOGRAD CABARS22 908-15501-35 Čačanska banka
160 BANCA INTESA, AD, BEOGRAD DBDBRSBG 908-16001-87 Delta banka
165 ADDIKO BANK, AD, BEOGRAD HAABRSBG 908-16501-42 Hypo-Alpe-Adria banka
170 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD BACXRSBG 908-17001-94 HVB banka
180 JUBANKA, AD, BEOGRAD pripojena AIK banci od 22.12.2017. (23.11. prestali da postoje 180 računi) 908-18001-04 Alpha Bank Srbija / Jubanka
190 ALTA BANKA AD BEOGRAD Jubmes banka je 27.3.2020. promenila ime. JMBNRSBG 908-19001-11 Jubmes banka (Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju)
200 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AD, BEOGRAD SBPORSBG 908-20001-18
205 KOMERCIJALNA BANKA , AD, BEOGRAD KOBBRSBG 908-20501-70
210 Kreditno-Eksportna Banka AD, Beograd 908-21001-25
215 MB Banka AD, Niš 908-21501-77
220 PROCREDIT BANK, AD, BEOGRAD PRCBRSBG 908-22001-32
225 Nacionalna Štedionica Banka AD, Beograd 908-22501-84
230 National Bank of Greece SA, Filijala Beograd 908-23001-39
235 Niška Banka AD, Niš 908-23501-91
240 Nova Banka Beograd AD, Beograd 908-24001-46
245 PB Agrobanka AD, Beograd 908-24501-98
250 EUROBANK, AD, BEOGRAD EFGBRSBG 908-25001-53 EFG Eurobank
255 Privredna Banka Beograd AD, Beograd 908-25501-08
260 LHB Banka AD, Beograd 908-26001-60
265 RAIFFEISEN BANKA, AD, BEOGRAD RZBSRSBG 908-26501-15 Raiffeisenbank Jugoslavija AD
275 OTP BANKA SRBIJA, AD, BEOGRAD 25.9.2019. Societe Generale banka je promenila ime SOGYRSBG 908-27501-22 Societe Generale banka / Societe Generale Yugoslav Bank AD
285 SBERBANK SRBIJA, AD, BEOGRAD SABRRSBG 908-28501-29 Findomestic banka / Volksbanka
290 Univerzal Banka AD, Beograd 908-29001-81
295 SRPSKA BANKA, AD, BEOGRAD SRBNRSBG 908-29501-36
305 Privredna Banka Pančevo AD, Pančevo 908-30501-43
310 NLB BANKA, AD, BEOGRAD CONARS22 908-31001-95 Continental Banka AD, Novi Sad - Grupa Nove Ljubljanske banke
325 Vojvođanska banka akcionarsko društvo Novi Sad (OTP banka je dana 25.04.2019. promenila ime u Vojvođanska banka) OTPVRS22 908-32501-57 OTP banka / Kulska Banka
330 CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AD, NOVI SAD MEBARS22 908-33001-12 Meridian Bank
335 Metals Banka AD, Novi Sad 908-33501-64
340 ERSTE BANK, AD, NOVI SAD GIBARS22 908-34001-19 Novosadska Banka / Giro banka
345 Panonska Banka AD, Novi Sad 908-34501-71
355 VOJVOĐANSKA BANKA , AD, NOVI SAD dana 24.05.2019. Vojvođanska banka je prestala da postoji - pripajanjem nekadašnjoj OTP banci (355 računi prestali da postoje tokom 2 kvartala 2019.) VBUBRS22 908-35501-78
360 MTS BANKA, AD, BEOGRAD banka radi samo sa fizičkim licima KMEBRS2Z 908-36001-33 Dunav banka / Kosovsko-Metohijska Banka AD, Zvečan
365 JUGOBANKA JUGBANKA, AD, KOSOVSKA MITROVICA je od 04.04.2018. u stečaju 908-36501-85
370 OPPORTUNITY BANKA, AD, NOVI SAD OPPBRS22 908-37001-40
375 API BANKA, AD, BEOGRAD (18.10.2018. menja ime u API banka) APIBRSBG 908-37501-92 VTB banka / Moskovska banka
380 MIRABANK, AD, BEOGRAD MRBNRSBG 908-38001-47
385 BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD banka radi samo sa pravnim licima BKCHRSBG 908-38501-02
posebni računi SWIFT / BIC
840 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE - konsolidovani račun Trezora Uprava za trezor kod NBS NBSRRSBG XXX
843 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE računi za uplatu javnih prihoda - isključivo za prenos sa računa 845
845 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE evidencioni računi prihoda organa i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora
848 Fiksni broj računa REPUBLIKE SRBIJE računi za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene
908 Fiksni broj računa komercijalnih banaka kod NARODNE BANKE SRBIJE računi koji komercijalne banke imaju u NBS
980 Fiksni broj računa NARODNE BANKE SRBIJE 908-98001-79

Spisak banaka u stečaju ili likvidaciji:

(izvor: Agencija za osiguranje depozita)

 • Beogradska banka a.d. Beograd, u stečaju
 • Investbanka a.d. Beograd, u stečaju
 • Jugobanka a.d. Beograd, u stečaju
 • Beobanka a.d. Beograd, u stečaju
 • JIK banka a.d. Beograd, u stečaju
 • Astra banka a.d. Beograd, u stečaju
 • Borska banka a.d. Bor, u stečaju
 • Raj banka a.d. Beograd, u stečaju
 • Medifarm banka a.d. Beograd, u stečaju
 • Kosovska banka d.d. Beograd, u stečaju
 • MB Union banka a.d. Beograd, u stečaju
 • PB Agrobanka a.d. Beograd, u stečaju
 • Nova Agrobanka a.d. Beograd, u stečaju
 • Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad, u stečaju
 • Privredna banka Beograd a.d. Beograd, u stečaju
 • Univerzal banka a.d. Beograd, u stečaju
 • Resavska banka DPRM a.d. Despotovac, u stečaju
 • International investment bank a.d. Beograd, u stečaju
 • Izvozna banka a.d. Beograd, u likvidaciji
 • MB Privredno kreditna banka a.d. Beogradu, u stečaju
 • Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica, u stečaju
 • Pešter banka a.d. Novi Pazar, u stečaju

Spisak banaka kod kojih je okončan postupak stečaja ili likvidacije:

(izvor: Agencija za osiguranje depozita)

 • Kombanka a.d. Beograd, u stečaju
 • Monteks banka a.d. Beograd, u stečaju
 • AIK banka a.d. Senta, u stečaju
 • YU EKI banka a.d. Beograd, u stečaju
 • Srpska komercijalna banka a.d. Niš, u likvidaciji
 • Gold Internacional banka a.d. Beograd, u stečaju
 • Valjevska banka a.d. Valjevo, u stečaju
 • Kontrol banka a.d. Beograd, u stečaju
 • BC BANK CREDIT a.d. Beograd, u stečaju
 • Šabačka banka a.d. Šabac, u stečaju
 • Stečajna masa BB Slavija banke a.d. Beograd
 • Privredna banka a.d. Novi Sad, u stečaju
 • Beogradska banka Loznička banka a.d. Loznica, u stečaju
 • Kreditno-eksportna banka a.d. Beograd, u likvidaciji
 • First Textil Bank a.d. Beograd, u stečaju
 • Dijamant banka a.d. Zrenjanin, u likvidaciji

u nastavku se nalaze kompletni podaci banaka - preuzeti sa sajta Narodne Banke Srbije