Godišnji ekstraporez

Tabela obračuna godišnjeg (ekstra)poreza za fizička lica:

iznosi za 2023 koji se podnose i plaćaju do 15.05.2024.

Fizička lica koja imaju godišnje prihode veće od utvrđenog limita (koji se svake godine u februaru proglasi za prethodnu godinu) dužna su da plate dodatni - ekstra porez. U zbir godišnjih prihoda ulaze sva primanja po osnovu zarada, dobiti, kao i sve zakupnine (ako izdaje prostor ili vozilo), i još mnogo toga. (kompletan spisak - uskoro)

Da biste proverili eventualnu obavezu po osnovi godišnjeg poreza, za preduzetnika koji isplaćuje ličnu zaradu (LZP) - prekopirajte iznos iz tabele iznad, polje "godišnji neto priliv - godišnje ostane u džepu", i kliknite dugme ispod tabele "Izračunaj"

  • jednostavnim zbirom iz dve tabele, polja "godišnje otišlo državi" iz prve tabele i polja "iznos godišnjeg dodatnog poreza" - dobija se kompletan iznos poreza koji preduzetnik godišnje daje državi, u ime svih poreza i doprinosa
  • nisu svi preduzetnici obveznici plaćanja poreza na godišnji dohodak građana; samo oni koji prelaze računski limit (koji zavisi i od broja izdržavanih članova porodice, recimo)
  • u februaru svake godine bude poznata informacija za prethodnu godinu, u februaru svake godine će tek biti poznat iznos za prethodnu.
  • ”ekstraporez” se uvek plaća za prethodnu godinu; tokom 2024te će se plaćati za 2023ću
  • 40 godina limit = broj godina koji imate na dan 31.12. za godinu za koju se računa porez (dakle ako ove godine obračunavate porez - koliko ste imali dana 31.12. prošle godine)
  • iznose unositi bez tačaka i zareza
vrsta iznos objašnjenje
Ostvareni lični dohodak Uneti iznos "godišnje ostaje u džepu"
Broj izdržavanih članova porodice uneti broj članova porodice koje izdržavate
Neoporezivi iznos 2022 = 3.719.376; 2021 = 3.268.224; 2020 = 2.987.424; 2019 = 2.729.304; 2018 = 2.470.644
Iznos preko koga se plaća 15% poreza 2022 = 7.438.752; 2021 = 6.536.448; 2020 = 5.974.848; 2019 = 5.458.608; 2018 = 4.941.288
Dohodak za oporezivanje iznos na koji će biti obračunat porez
Dohodak za oporezivanje za mlađe od 40 iznos na koji će biti obračunat porez za mlađe od 40
Lični odbici iznos koji je dozvoljeno odbiti: 2022 = 495.917; 2021 = 435.763; 2020 = 398.323; 2019 = 363.907; 2018 = 329.419
ukupan lični odbitak zbir ličnog odbitka i odbitka za članove porodice
Lični odbitak za izdržavane članove porodice iznos koji je moguće odbiti na ime izdržavanih članova porodice - 213.478 po članu
oporezivi prihod 10% objašnjenje
osnovica na koju se plaća porez 10% objašnjenje
osnovica na koju se plaća porez 10% - mlađi od 40 objašnjenje mlađi od 40
Iznos poreza 10% iznos poreza
osnovica na koju se plaća porez 15% objašnjenje
Iznos poreza 15% iznos poreza
Iznos godišnjeg dodatnog poreza - 40 i stariji Iznos godišnjeg poreza na zaradu iznad limita - 40 i stariji
osnovica na koju se plaća porez 15 - mlađi od 40% objašnjenje za mlađe od 40
Iznos poreza 15% - mlađi od 40 iznos poreza za mlađe od 40
Iznos godišnjeg dodatnog poreza - mlađi od 40 Iznos godišnjeg poreza na zaradu iznad limita za mlađe od 40