Kvalifikovani elektronski sertifikat - i elektronski/digitalni potpis dokumenta

U ovom videu pričam o kvalifikovanim elektronskim sertifikatima, koji se koriste za elektronsko potpisivanje, kao i razlici između kvalifikovanih i onih koji to nisu.