Preduzetnik na LZP

Tabela obračuna poreza za preduzetnika na isplati lične zarade - LZP - za 2024. godinu:

 • popuniti samo prva dva, ljubičasta polja
 • polje "mesečni zbir faktura" je jasno samo po sebi
 • polje "ukupni mesečni troškovi poslovanja" je zbir svih računa koji se zaista mogu prikazati kao trošak, tipa zakup prostora, servera, domena, licence, telefon, internet, delovi za računar, gorivo, putni troškovi, osveženje na poslu, reprezentacija i reklama... što više vaše preduzetništvo potroši na poslovanje - to niži porezi ;)
 • trošak poslovanja može biti i trošak korišćenja sopstvenog vozila u poslovne svrhe ("gorivo")
 • ostala polja se izračunavaju sama, ili je već upisana vrednost koja je važeća za 2024. godinu
 • ispod tabele se nalazi dugme "Izračunaj"
 • suma sumarum: ako je polje “mesečni izdatak državi”, u zbiru sa mesečnim troškom knjigovođe, iznos MANJI od vašeg paušala - paušal se NE ISPLATI.
 • porez na dobit se placa akontaciono (unapred) na “otprilike” ali se mora izmiriti konačno najkasnije do 15.04. (prijavljuje se do 31.03. sa rokom plaćanja 15 dana) naredne godine - dakle, realno se porez plaća odmah, a dobar knjigovođa lako može predvideti iznos poreza.
 • polje “mesečno” i “godišnje neto” su bukvalno ono što čisto ostane u džepu - nakon plaćanja svih nameta državi.
 • kreditna sposobnost fizičkog lica zavisi od neto zarade, ali kreditna sposobnost preduzetnika zavisi od - banke; mnoge banke preduzetnicima - pogrešno - ne uzimaju u obzir konto 723;
 • kalkulator nije najprecizniji, greška u zaokruživanju se množi (jer je pisan u JS) - ali je tačan u smislu desetak dinara plus/minus
 • iznose unositi bez tačaka i zareza
vrsta iznos objašnjenje
ukupan mesečni prihod preduzetništva Uneti zbir svih mesečnih faktura
ukupni troškovi preduzetništva Uneti zbir računa - troškova poslovanja
bruto minimum lična zarada 2024 = 40.143; 2023 = 35.025; 2022 = 30.880; 2021 = 28.403; 2020 = 25.801; 2019 = 23.921
doprinosi za nezaposlenost 0,75% od bruto iznosa
doprinos za PIO 24% od bruto iznosa za 2023
doprinos za zdravstveno 10,3% od bruto iznosa
poresko oslobođenje neoporezivi iznos za zarade: 2024 = 25.000; 2023 = 21.712; 2022 = 19.300
porez na zarade 10% na iznos iznad neoporezivog nivoa
doprinosi - zbirno pio, zdravstveno i nezaposlenost
porez i doprinosi pio, zdravstveno, nezaposlenost i porez na zaradu
mesečna NETO plata iznos koji se smatra neto platom
mesečna dobit pre oporezivanja iznos dobiti iznad plate
mesečni porez na dobit iznos poreza na dobit
mesečna dobit nakon oporezivanja neto mesečna dobit preduzetništva
mesečni lični priliv mesečno ostaje u džepu
mesečno otišlo državi zbir mesečnih izdataka ka državi
godišnja plata godišnja neto plata
godišnji porezi i doprinosi godišnji pio, zdravstveno i nezaposlenost
godišnja oporezovana (neto) dobit godišnja NETO dobit (iznad plate)
godišnji porez na dobit godišnji porez na dobit
godišnji neto priliv ono što godišnje ostane u džepu (osnovica za "godišnji ekstraporez")
godišnji troškovi godišnji trošak poslovanja
godišnje otišlo državi godišnji izdatak državi
procenat državi procenat izdatka državi
(opcija) mesečna cena knjigovođe (opcija) mesečni izdatak knjigovodstva bedak, znam, ali knjigovođa mora da živi i plaća račune
(opcija) mesečni zbir države i knjigovođe (opcija) mesečni izdatak za državu plus knjigovodstva - iznos
(opcija) procenat izdataka (opcija) procenat troška državi plus knjigovodstvo evo ipak nije preterano mnogo
 

Tabela obračuna godišnjeg (ekstra)poreza za fizička lica:

iznosi za 2023 koji se podnose i plaćaju do 15.05.2024.

Fizička lica koja imaju godišnje prihode veće od utvrđenog limita (koji se svake godine u februaru proglasi za prethodnu godinu) dužna su da plate dodatni - ekstra porez. U zbir godišnjih prihoda ulaze sva primanja po osnovu zarada, dobiti, kao i sve zakupnine (ako izdaje prostor ili vozilo), i još mnogo toga. (kompletan spisak - uskoro)

Da biste proverili eventualnu obavezu po osnovi godišnjeg poreza, za preduzetnika koji isplaćuje ličnu zaradu (LZP) - prekopirajte iznos iz tabele iznad, polje "godišnji neto priliv - godišnje ostane u džepu", i kliknite dugme ispod tabele "Izračunaj"

 • jednostavnim zbirom iz dve tabele, polja "godišnje otišlo državi" iz prve tabele i polja "iznos godišnjeg dodatnog poreza" - dobija se kompletan iznos poreza koji preduzetnik godišnje daje državi, u ime svih poreza i doprinosa
 • nisu svi preduzetnici obveznici plaćanja poreza na godišnji dohodak građana; samo oni koji prelaze računski limit (koji zavisi i od broja izdržavanih članova porodice, recimo)
 • u februaru svake godine bude poznata informacija za prethodnu godinu, u februaru svake godine će tek biti poznat iznos za prethodnu.
 • ”ekstraporez” se uvek plaća za prethodnu godinu; tokom 2024te će se plaćati za 2023ću
 • 40 godina limit = broj godina koji imate na dan 31.12. za godinu za koju se računa porez (dakle ako ove godine obračunavate porez - koliko ste imali dana 31.12. prošle godine)
 • iznose unositi bez tačaka i zareza


vrsta iznos objašnjenje
Ostvareni lični dohodak Uneti iznos "godišnje ostaje u džepu"
Broj izdržavanih članova porodice uneti broj članova porodice koje izdržavate
Neoporezivi iznos 2022 = 3.719.376; 2021 = 3.268.224; 2020 = 2.987.424; 2019 = 2.729.304; 2018 = 2.470.644
Iznos preko koga se plaća 15% poreza 2022 = 7.438.752; 2021 = 6.536.448; 2020 = 5.974.848; 2019 = 5.458.608; 2018 = 4.941.288
Dohodak za oporezivanje iznos na koji će biti obračunat porez
Dohodak za oporezivanje za mlađe od 40 iznos na koji će biti obračunat porez za mlađe od 40
Lični odbici iznos koji je dozvoljeno odbiti: 2022 = 495.917; 2021 = 435.763; 2020 = 398.323; 2019 = 363.907; 2018 = 329.419
ukupan lični odbitak zbir ličnog odbitka i odbitka za članove porodice
Lični odbitak za izdržavane članove porodice iznos koji je moguće odbiti na ime izdržavanih članova porodice - 213.478 po članu
oporezivi prihod 10% objašnjenje
osnovica na koju se plaća porez 10% objašnjenje
osnovica na koju se plaća porez 10% - mlađi od 40 objašnjenje mlađi od 40
Iznos poreza 10% iznos poreza
osnovica na koju se plaća porez 15% objašnjenje
Iznos poreza 15% iznos poreza
Iznos godišnjeg dodatnog poreza - 40 i stariji Iznos godišnjeg poreza na zaradu iznad limita - 40 i stariji
Zbir godišnjeg dodatnog poreza - 40 i stariji zbir iznosa godišnjeg poreza na dobit plus ”ekstraporeza” - 40 i stariji
Zbir procenata poreza - 40 i stariji zbir procenata poreza na dobit i ”ekstraporeza”
osnovica na koju se plaća porez 15 - mlađi od 40% objašnjenje za mlađe od 40
Iznos poreza 15% - mlađi od 40 iznos poreza za mlađe od 40
Iznos godišnjeg dodatnog poreza - mlađi od 40 Iznos godišnjeg poreza na zaradu iznad limita za mlađe od 40
Zbir godišnjeg dodatnog poreza - mlađi od 40 zbir iznosa godišnjeg poreza na dobit plus ”ekstraporeza” za mlađe od 40
Zbir procenata poreza - mlađi od 40 zbir procenata poreza na dobit i ”ekstraporeza” za mlađe od 40