Dividenda DOO

Tabela obračuna poreza na dobit - dividendu iz vlasništva nad pravnim licima (doo)

  • neto dividenda je oslobođena plaćanja godišnjeg poreza na zaradu fizičkih lica - tj ne ulazi u obračun.
vrsta iznos objašnjenje
ukupna godišnja dobit - pre oporezivanja Uneti iznos godišnje bruto dobiti
porez na dobit iznos poreza na dobit
dobit nakon oporezivanja iznos neto dobiti, pre isplate
porez na dividendu iznos poreza koji je potrebno platiti na isplatu dividende
neto dividenda iznos dividende - godišnje koliko ostaje u džepu
zbirni porezi iznos poreza - godišnje koliko je dato državi