Procedure osnivanja PR

Ceneći vreme klijenata, pokušali smo da proceduru i uslugu pojednostavimo što je više moguće. Klijentima zato nudimo i mogućnost da celu proceduru - od registracije na APR do potpisivanja ugovora sa nama - obave online. Bez obzira iz kog su grada ili da li dolaze u Beograd ili ne.
Proceduru osnivanja preduzetnika smo zato prikazali u 4 koraka, procedura za DOO je - komplikovanija i skuplja.

1 - (kvalifikovani) elektronski sertifikat/potpis; KES

Prvi korak je pribavljanje elektronskog potpisa - sertifikata; u našoj državi postoji nekoliko sertifikacionih tela (MUP, Pošta, PKS, Halcom, E-Smart Systems...) - MUP je besplatan za sve koji imaju čip na svojoj ličnoj karti (ali postoji još nekoliko uslova, koje MUP menja često). Sam sertifikat ima funkciju elektronskog potpisa i - neophodan je za funkcionisanje.

Sva lica (tj zastupnici pravnih lica) koja posluju na teritoriji republike Srbije, moraju imati KES - kvalifikovani elektronski sertifikat; izdavaoci KES su CA tela:

 • MUP - besplatan ako LK ima čip, i ako je izdata nakon 18.08.2014. Najpodložniji kvarovima i nedostupnosti.
 • Halcom
 • Pošta Srbije - preporuka za klijente van Beograda - jer dostavu-uručenje vrši Post Express
 • Privredna Komora Srbije
 • E-smart-systems - naša preporuka, jedini izdaju u roku od 20 minuta, u terminu koji se zakazuje e-mailom: [email protected] ; lično preuzimanje u Beogradu

Cena: od 0 do 60e.
Vreme: od 15 minuta do 7 dana.

2 - procedura registracije

Nakon izbora odgovarajućeg modela organizovanja i oporezivanja, pristupa se proceduri registracije. Registraciju sprovodi APR, a unos podataka i predaju zahteva za registraciju, za buduće preduzetnike koji postaju klijenti, u Jedinstvenu registracionu prijavu APR - mi radimo besplatno. Za DOO - imamo advokatsku kancelariju koja piše Osnivački akt, i procedura je dosta komplikovanija i duža (neophodna je overa kod notara, npr) ali prijavu Osnivanja je i dalje moguće podneti elektronski, kao i u papiru.

Prijavu - zahtev za registraciju je moguće podneti na dva načina: u papiru i elektronski; elektronski - potpisuje se gorepomenutim elektronskim sertifikatom - potpisom; papirna se potpisuje ručno; budući da je elektronski sertifikat kasnije neophodan za poslovanje - klijentima preporučujemo elektronsku predaju zahteva za registraciju. U zavisnosti od lokacije klijenta - nudimo dve mogućnosti:

 • dolazak kod nas u sedište firme (Balkanska 46, Beorad) ili u ekspozituru Novi Sad (Gagarinova 10đ) - lično, sa elektronskim sertifikatom, ili
 • online potpisivanje - u kom slučaju je neophodno i pribaviti čitač smart kartica (nikakav dodatni program nije potreban, kao ni drajver; provereno funkcioniše na WIN - osim Home, OSX/macOS i Linux sistemima) - za online potpisivanje tehnička podrška neprekidno sprovodi klijenta kroz proceduru. Nije Teamviewer, nije Anydesk i nije VNC.

Papirno je takođe moguće, ali u tom slučaju popunjen PDF klijent štampa i potpisuje, po našoj instrukciji popunjava uplatnicu, plaća naknadu APR, prilaže primerak uplatnice uz papirnu prijavu i sve preporučenom poštom šalje na adresu sedišta APR; ili našu adresu a mi kurirom šaljemo u APR u Beogradu.

Cena: naknada za APR: papirna predaja 1545 dinara, elektronski 1050 dinara (budućim klijentima ovaj trošak naplaćujemo - prefakturišemo uz prvu fakturu).
Vreme: 30-60 minuta.

3 - donošenje konačne odluke Registratora

Za klijente koji su se odlučili da se registruju elektronski - ove Odluke stižu mejlom; nakon prihvatanja i sprovođenja registracije od strane APR - čestitam, postali ste preduzetnik, a dalja procedura nalaže pre svega zakazivanje sledećeg sastanka sa nama.

Cena: platili ste.
Vreme: do 5 radnih dana od dana prijema (90% preduzetnika bude osnovano narednog radnog dana, dakle 1 dan).

4 - potpisivanje Ugovora sa nama i otvaranje poslovnog računa u Banci

Za klijente iz Beograda, kao i za klijente koji dolaze u ekspozituru Novi Sad, dogovaramo termin; u terminu se sprovodi:

 • potpisivanje Ugovora sa nama (koji mi kasnije prilažemo Poreskoj)
 • davanje elektronskog ovlašćenja nama za pristup sistemu e-porezi
 • podešavanje aplikacije za elektronsku razmenu dokumenata sa nama (pristupni parametri našem Nextcloud serveru - pristup putem web, desktop app ili smartphone app, skenirajte-fotografišite-sačuvajte u online folder; pristup svim obračunima koje mi izrađujemo - istim putem)

Za klijente koji nisu iz Beograda, ili iz bilo kog razloga žele da kompletnu komunikaciju i započinjanje poslovne saradnje ostvarimo online - nikakav problem:

 • potpisivanje ugovora sa nama sprovodimo online (u skladu sa zakonom o elektronskom dokumentu i zakonom o elektronskom potpisu) na istoj platformi na kojoj smo radili i zahtev APR za registraciju (ništa od dodatnih programa nije potrebno - samo čitač LK)
 • pripremamo kompletnu dokumentaciju za poslovnu banku sa kojima imamo saradnju; dokumentaciju šaljemo klijentu na potpisivanje i lično odnošenje u banku u ekspozituru u svom mestu
 • podešavanje aplikacije za elektronsku razmenu dokumenata - radimo online (pošaljemo vam parametre za pristup)

U zavisnosti od odabira poslovne banke - zavisi i naša podrška tokom te procedure: za pojedine banke nam je Banka ustupila kompletnu dokumentaciju potrebnu za otvaranje računa - što klijentu smanjuje vreme potrebno za popunjavanje, jer štampamo i popunjavamo - mi.

Ukoliko se odlučite za izbor neke druge poslovne banke - možemo uvek pomoći savetodavno; ali, ukoliko se odlučite za banke sa kojima imamo saradnju:

 • mi popunjavamo svu dokumentaciju neophodnu za otvaranje poslovnog računa
 • član našeg tima službenim vozilom polazi sa vama do filijale, gde se potpisuju sva dokumenta (obavezno je lično prisustvo preduzetnika - i, iskreno, potpisuje se bezmalo 50 papira... papire popunjavamo - mi)
 • član tima pomaže u odabiru paketa usluga kao i podešavanjima samog računa i platnih kartica
 • do kraja termina, novi klijent (vi) ima aplikaciju za ebank instaliranu i podešenu na mobilnom telefonu, aktivan dinarski račun, aktivan viševalutni devizni račun, kao i devizne instrukcije za naplate iz inostranstva.

Cena: kompletnu uslugu prolaska kroz proceduru otvaranja računa - ne naplaćujemo.
Vreme: 120-180 minuta.

Nakon ovih koraka, potrebno je samo još jednom otići do banke zarad preuzimanja platnih kartica i sertifikat kartice za pristup desktop e-bank programu - taj termin se dogovara sa bankom. Neke banke nude mogućnost da se navedene kartice preuzmu u filijali koja je vama bliža - taj izbor se definiše prilikom otvaranja računa.

Nakon svega - klijentu ostaje samo da izda svoju prvu fakturu :)