Procedure osnivanja PR

Ceneći vreme klijenata, pokušali smo da proceduru i uslugu pojednostavimo što je više moguće.
Proceduru osnivanja preduzetnika smo zato prikazali u 4 koraka, procedura za DOO je - komplikovanija i skuplja.

1 - (kvalifikovani) elektronski sertifikat/potpis; KES

Prvi korak je pribavljanje elektronskog potpisa - sertifikata; u našoj državi postoji nekoliko sertifikacionih tela (MUP, Pošta, PKS, Halcom, E-Smart Systems...) - MUP je besplatan za sve koji imaju čip na svojoj ličnoj karti (ali postoji još nekoliko uslova, koje MUP menja često). Sam sertifikat ima funkciju elektronskog potpisa i - neophodan je za funkcionisanje.

Sva lica (tj zastupnici pravnih lica) koja posluju na teritoriji republike Srbije, moraju imati KES - kvalifikovani elektronski sertifikat; izdavaoci KES su CA tela:

Cena: od 0 do 60e.
Vreme: od 15 minuta do 7 dana.

2 - procedura registracije

Nakon izbora odgovarajućeg modela organizovanja i oporezivanja, pristupa se proceduri registracije. Registraciju sprovodi APR, a unos podataka i predaju zahteva za registraciju, za buduće preduzetnike koji postaju klijenti, u Jedinstvenu registracionu prijavu APR - mi radimo besplatno. Za DOO - imamo advokatsku kancelariju koja piše Osnivački akt, i procedura je dosta komplikovanija i duža (neophodna je overa kod notara, npr) ali prijavu Osnivanja je i dalje moguće podneti elektronski, kao i u papiru.

Prijavu - zahtev za registraciju je moguće podneti na dva načina: u papiru i elektronski; elektronski - potpisuje se gorepomenutim elektronskim sertifikatom - potpisom; papirna se potpisuje ručno; budući da je elektronski sertifikat kasnije neophodan za poslovanje - klijentima preporučujemo elektronsku predaju zahteva za registraciju. U zavisnosti od lokacije klijenta - nudimo dve mogućnosti:

  • dolazak kod nas u sedište firme (Balkanska 46, Beorad) ili u ekspozituru Novi Sad (Gagarinova 10đ) - lično, sa elektronskim sertifikatom, ili
  • online potpisivanje - u kom slučaju je neophodno i pribaviti čitač smart kartica (nikakav dodatni program nije potreban, kao ni drajver; provereno funkcioniše na WIN (osim Home), OSX/macOS i Linux sistemima) - za online potpisivanje tehnička podrška neprekidno sprovodi klijenta kroz proceduru.

Papirno je takođe moguće, ali u tom slučaju popunjen PDF klijent štampa i potpisuje, po našoj instrukciji popunjava uplatnicu, plaća naknadu APR, prilaže primerak uplatnice uz papirnu prijavu i sve preporučenom poštom šalje na adresu sedišta APR; ili našu adresu a mi kurirom šaljemo u APR u Beogradu.

Cena: naknada za APR: papirna predaja 1545 dinara, elektronski 1050 dinara (budućim klijentima ovaj trošak naplaćujemo - prefakturišemo uz prvu fakturu).
Vreme: 30-60 minuta.

3 - donošenje konačne odluke Registratora

Za klijente koji su se odlučili da se registruju elektronski - ove Odluke stižu mejlom; nakon prihvatanja i sprovođenja registracije od strane APR - čestitam, postali ste preduzetnik, a dalja procedura nalaže pre svega zakazivanje sledećeg sastanka sa nama.

Cena: platili ste.
Vreme: do 5 radnih dana od dana prijema (90% preduzetnika bude osnovano narednog radnog dana, dakle 1 dan).

4 - potpisivanje Ugovora sa nama i otvaranje poslovnog računa u Banci

Za klijente iz Beograda, kao i za klijente koji dolaze u ekspozituru Novi Sad, dogovaramo termin; u terminu se sprovodi:

  • potpisivanje Ugovora sa nama (koji mi kasnije prilažemo Poreskoj)
  • davanje elektronskog ovlašćenja nama za pristup sistemu e-porezi
  • podešavanje aplikacije za elektronsku razmenu dokumenata sa nama (pristupni parametri našem Nextcloud serveru - pristup putem web, desktop app ili smartphone app, skenirajte-fotografišite-sačuvajte u online folder; pristup svim obračunima koje mi izrađujemo - istim putem)

U zavisnosti od odabira poslovne banke - zavisi i naša podrška tokom te procedure: za pojedine banke nam je Banka ustupila kompletnu dokumentaciju potrebnu za otvaranje računa - što klijentu smanjuje vreme potrebno za popunjavanje, jer štampamo i popunjavamo - mi.

Ukoliko se odlučite za izbor neke druge poslovne banke - možemo uvek pomoći savetodavno; ali, ukoliko se odlučite za banke sa kojima imamo saradnju:

  • mi popunjavamo svu dokumentaciju neophodnu za otvaranje poslovnog računa
  • član našeg tima službenim vozilom polazi sa vama do filijale, gde se potpisuju sva dokumenta (obavezno je lično prisustvo preduzetnika - i, iskreno, potpisuje se bezmalo 50 papira... papire popunjavamo - mi)
  • član tima pomaže u odabiru paketa usluga kao i podešavanjima samog računa i platnih kartica
  • do kraja termina, novi klijent (vi) ima aplikaciju za ebank instaliranu i podešenu na mobilnom telefonu, aktivan dinarski račun, aktivan viševalutni devizni račun, kao i devizne instrukcije za naplate iz inostranstva.

Cena: kompletnu uslugu prolaska kroz proceduru otvaranja računa - ne naplaćujemo.
Vreme: 120-180 minuta.

Nakon ovih koraka, potrebno je samo još jednom otići do banke zarad preuzimanja platnih kartica i sertifikat kartice za pristup desktop e-bank programu - taj termin se dogovara sa bankom. Neke banke nude mogućnost da se navedene kartice preuzmu u filijali koja je vama bliža - taj izbor se definiše prilikom otvaranja računa.

Nakon svega - klijentu ostaje samo da izda svoju prvu fakturu :)