Poreski tretman - lična zarada preduzetnika

U ovom videu pričam o poreskim tretmanima - najviše o poreskom tretmanu preduzetnika na knjigama, pod nazivom "lična zarada preduzetnika".