Usluge kolegama knjigovođama

Jedna od prednosti koju naš IT sektor ima - je upravo ta da se svakodnevno susrećemo sa problemima koje kolege računovođe i knjigovođe susreću svaki dan; u tom smislu, u ponudi za firme i preduzetnike koje se bave knjigovodstvom i računovodstvom, imamo sledeće:

 • iznajmljivanje pristupa profesionalnom mejl serveru (sa mejl adresama @ime.vaše.firme)
 • rezervno čuvanje podataka
 • aplikacija za razmenu dokumentacije sa klijentima i međusobno zaposlenima
 • podešavanje napredne telefonske mreže ("centrala" i "lokali", s tim što lokali mogu biti i u drugoj državi...)
 • održavanje kompletne računarske mreže
 • legalizacija softvera
 • prelazak na računarske sisteme i aplikacije koji nisu Microsoft Windows, a jesu legalni i najčešće besplatni
 • podešavanje i održavanje pristupa svim dokumentima - van radnog mesta (od kuće, sa mobilnih uređaja...)
 • postavljanje i podešavanje sistema za sprečavanje štete nastale uticajem različitih "virusa" (takođe i "virusa koji zaključavaju podatke - "kriptolokera")
 • održavanje sistema elektronskih potpisa

Svaki aplikativni sistem koji nudimo je kompatibilan sa operativnim sistemima:

 • Microsoft Windows (7+)
 • Apple OSX (macOS)
 • Linux (Ubuntu i Debian)
 • Android
 • iOS